Презентація гуртків

Презентація гуртків

ДНВР

Рандомно ми обрали 7 гуртків нашого університету, про які зняли круті відеоролики. В них ви можете оцінити рівень, на який виходять наші гуртки, відчути справжню френдлі-атмосферу та побачити вогонь в очах тих, хто задіяний в роботі. Такий вайб панує у всіх наших гуртках, головне – знайти свій. 
ЄВРОАВІА Київ

EUROAVIA - це студентська громадська організація, яка діє у Європі в аерокосмічній, космічній, інженерній та у пов’язаних галузях науки. 

Мета EUROAVIA:

• Сприяти європейській співпраці в аерокосмічній сфері. 

• Представляти інтереси європейських стеднтів аерокосмічного напрямку на міжнародному рівні.

• Знайомити студентів з майбутнім робочим середовищем. 

• Виховувати майбутніх лідерів цієї галузі. 

• Просувати головні цінності EUROAVIA.

Організація програм обміну та інших заходів для студентів, що зацікавлені в аерокосмічній галузі.


BEST Київ

BEST - це організація, в якій студенти створюють проекти для студентів як на КПІ так і закордоном. З нами будь-який КПІшник може поїхати в іншу країну, отримати додаткову освіту та з користю проводити студентські роки.


Medical Acoustics

Мета гуртка: є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок, та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів, тощо, для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу у галузях акустики та електроніки за проблематикою:

·       Створення теорії слухової системи людини, яка дозволяє визначати кількісні параметри її норми;

·    Комп’ютерне моделювання слухової системи людини;

·    Розробка нових об’єктивних методів діагностики слуху людини;

·    Розробка аудіологічних засобів нового покоління;

·    Розробка нових алгоритмів музичної терапії для лікування порушень функціонування центральної нервової системи, органічних ушкоджень головного мозку, стресів, та ефективної психологічної реабілітації людини;

·    Розробка широкосмугових ультразвукових неінвазивних діагностичних систем: активних - ехоскопів (сканерів, УЗД) для отримання зображення внутрішніх органів, та пасивних – акустотермометрів для вимірювання глибинної температури тіла людини;

·    Розробка широкосмугових терапевтичних приладів;

·    Розробка ультразвукових хірургічних приладів.


ESTIEM Local Group Kyiv

«ESTIEM Local Group Kyiv» - частина європейської студентської організації ESTIEM, метою якої є встановлення контактів між студентами з усієї Європи для обміну досвідом та знаннями, а також підтримки студентів в їхньому професійному та особистісному розвитку.

Студенти ESTEIM LG Kyiv беруть участь в організації проєктів для студентів України, а також для студентства найкращих ВУЗів Європи, залучаючи до них провідні компанії України і Європи, організовують щорічний кейс-турнір TIMES і мають можливість пройти стажування в міжнародних компаніях.

Учасники локальної групи відвідують тренінги, освітні заходи та культурні обміни, що організовуються локальними групами в інших європейських країнах.


Формула Студент КПІ

Проектування та виготовлення гоночних болідів для участі в міжнародних інженерно-спорnивних змаганнях Formula student.

Метою діяльності студентської «Формули» є виховання справжніх інженерів, які вміють не лише проєктувати автомобіль, його вузли та деталі, але й знаходити кошти для реалізації проєкту, організовувати виготовлення і випробування автомобіля, а також розробляти бізнес-план зі створення виробництва для випуску малої серії автомобіля.


Проектування інтелектуальної радіоелектронної апаратури

Ми займаємося розробкою та програмуванням роботів, створюємо розумні системи для Smart Home та IoT та працюємо з іншими цікавими та корисними проектами. Крім того, студенти можуть отримати кваліфіковану допомогу при роботі над власними проектами, пов'язаними з розробленням радіоелектронної апаратури.


Хімія – шлях у майбутнє

Чим займаються учасники гуртка: ознайомлення з перспективними напрямами розвитку хімічної науки, створенням нових матеріалів та сплавів, а також з застосуванням енергозберігаючих технологій в промисловості. Вивчення питань екологічної безпеки для різних галузей науки і техніки.

Експериментальна робота за напрямками: огляд сучасних методик синтезу та вивчення фізико–хімічних властивостей наноструктурних матеріалів, розробки матеріалів для покращення систем зберігання енергії, створенні порошкових композитів і покриттів в металургії. Підготовка слухачами гуртка отриманих матеріалів до публікації у наукових виданнях та участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з подальшою публікацією тез доповідей.


Купфернікель

Чим займаються учасники гуртка:

 • Навчання науково-практичному пошуку літератури в галузі хімії та хімічної технології.
 • Ознайомлення з методами хімічного синтезу комплексних сполук 3d металів та дослідження властивостей отриманих координаційних сполук сучасними фізико-хімічними методами аналізу.

Хімія від теорії до практики

Чим займаються учасники гуртка:

Ознайомлення слухачів гуртка з сучасними методиками синтезу та фізико-хімічними властивостями катодних та анодних матеріалів для хімічних джерел струму (потенціометрія, спектроскопія та інші), а також вивчення перспективи використання електролізу для очистки стічних вод гальванічних виробництв. Порівняння відомих властивостей за обраними напрямками з метою виявлення якісних і кількісних відмінностей.

Експериментальна робота за напрямками:

 • синтез сполук, вивчення властивостей катодних та анодних матеріалів для хімічних джерел струму,
 • вилучення металів із стічних вод електрохімічним способом, очистка води.

Обговорення результатів з метою написання статей та тез.


Хімія в дії

Гурток займається пошуковими дослідженнями в області технології отримання неорганічних матеріалів з каталітичними властивостями, набуття навичок студентами проведення науково-дослідних робіт, вміння провести пошук інформації за темою наукової проблеми, побудування плану та проведення експерименту, обґрунтування отриманих результатів та підготовки публікацій.

Метою створення гуртка є підвищення якості підготовки студентів в області загальної та неорганічної хімії та реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів хіміко-технологічного факультету напрямку навчання "161 Хімічні технології та інженерія", а також студентів інших факультетів та обдарованої молоді - залучаючи абітурієнтів до вступу до НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського".

Робота Гуртка реалізується через:

 • знайомство з основними стехіометричними законами хімії та використання їх у хімічних розрахунках на практиці;
 • методи пошуку наукової інформації в паперових та електронних джерелах, робота електронних бібліотек та баз даних (WOS);
 • впровадження основних принципів "Академічної доброчесності" в науковому та навчальному процесі на основі знайомства з роботою системи "Антиплагіат", роботи комісії по етики;
 • проведення семінарів і круглих столів, присвячених презентації та обговоренню результатів науково-пізнавальної діяльності членів Гуртка;
 • підготовка доповідей та інформаційних повідомлень на хімічні напрямки сучасних наукових досягнень;
 • проведення лекцій, практичних занять, зустрічей з провідними науковцями факультету, університету та світу;
 • організація культурного дозвілля членів Гуртка (екскурсії на тематичні виставки та науково-дослідні інститути НАН України, музеї, тощо).

Результати досліджень за участю членів Гуртка обговорюються на засіданнях Гуртка (доповіді) та проходять апробацію на науково-практичних конференціях (тези).


Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації на нашому каналі в
Telegram, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot

Report Page