«Хімія в дії»

«Хімія в дії»

ДНВР

Чим займаються учасники гуртка:

Гурток займається  пошуковими дослідженнями в області технології отримання неорганічних матеріалів з каталітичними властивостями, набуття навичок студентами проведення науково-дослідних робіт, вміння провести пошук інформації за темою наукової проблеми, побудування плану та проведення експерименту, обґрунтування отриманих результатів та підготовки публікацій.

Метою створення гуртка є підвищення якості підготовки студентів в області загальної та неорганічної хімії та реалізація наукового і творчого потенціалу талановитих студентів хіміко-технологічного факультету напрямку навчання "161 Хімічні технології та інженерія", а також студентів інших факультетів та обдарованої молоді - залучаючи абітурієнтів до вступу до НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського".


Робота Гуртка реалізується через:

  • знайомство з основними стехіометричними законами хімії та використання їх у хімічних розрахунках на практиці;
  • методи пошуку наукової інформації в паперових та електронних джерелах, робота електронних бібліотек та баз даних (WOS);
  • впровадження основних принципів "Академічної доброчесності" в науковому та навчальному процесі на основі знайомства з роботою системи "Антиплагіат", роботи комісії по етики;
  • проведення семінарів і круглих столів, присвячених презентації та обговоренню результатів науково-пізнавальної діяльності членів Гуртка;
  • підготовка доповідей та інформаційних повідомлень на хімічні напрямки сучасних наукових досягнень;
  • проведення лекцій, практичних занять, зустрічей з провідними науковцями факультету, університету та світу;
  • організація культурного дозвілля членів Гуртка (екскурсії на тематичні виставки та науково-дослідні інститути НАН України, музеї, тощо).

Результати досліджень за участю членів Гуртка обговорюються на засіданнях Гуртка (доповіді) та проходять апробацію на науково-практичних конференціях (тези).

   


Контакти:

Керівник гуртка - доц. Потаскалов Вадим Анатолійович

E-mail - potaskalov@ukr.net

Канал гуртка в мережі Telegram


Наказ створення: №1/134 від 02.04.2020Автор: Департамент навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Більше інформації на нашому каналі в
Telegram, зворотній зв'язок - @DNVR_team_bot

Report Page