Порядок поселення до гуртожитків КПІ ім. Ігоря Сікорського на час дії дистанційного режиму організації освітнього процесу

Порядок поселення до гуртожитків КПІ ім. Ігоря Сікорського на час дії дистанційного режиму організації освітнього процесу

https://t.me/dnvr_31

 1. Для поселення до гуртожитку студент звертається до Комісії з поселення інституту/факультету на якому він навчається із заявою (зразок DOCX, зразок PDF), у якій обов’язково зазначає обставини, які спричиняють необхідність проживання у гуртожитку  під час дистанційного навчання.
 2. До заяви додаються копії документів (якісні фотографії або скан-копії), що підтверджують викладені у заяві обставини. Оригінали документів (довідки, службові тощо) або копії документів (посвідчень та ін.) надаються при поселенні.
 3. Копію заяви та підтверджувальних документів студент надсилає на електронну пошту деканату (список контактів) до 13:00 години 28.08.2020 року.
 4. Деканати обов’язково інформують студента про отримання документів.
 5. На роздрукованій копії заяви ставиться віза за підписом декана/директора/(заступника декана/директора) інституту/факультету.
 6. Роздруковані копії заяв і підтверджувальних документів передаються на розгляд Комісії з поселення інституту/факультету. Засідання комісії з поселення інституту/факультету проводиться не пізніше: 28.08.2020 р. – для 2-4 курсів
 7. Комісія з поселення інституту/факультету формує і надає Раді з поселення студентів і аспірантів переліки студентів, рекомендованих до поселення за встановленою формою (зразок) та з додаванням до нього заяв студентів.
 8. Рада з поселення студентів і аспірантів до 31.08.2020 р. проводить засідання і формує загальноуніверситетський перелік студентів для поселення до гуртожитків і, разом із заявами, передає його дирекції студмістечка. Про прийняті рішення щодо поселення студентів інформує Комісії з поселення інститутів/факультетів.
 9. На підставі рішення Ради з поселення студентів і аспірантів директор студмістечка видає розпорядження про поселення студентів.
 10. Комісії з поселення інститутів/факультетів надають аргументовані відповіді усім студентам, які звернулись із заявами про поселення на зазначену у заяві адресу/електронну адресу/номер телефону.
 11. Рекомендовані до поселення студенти заселяються до гуртожитків та подають оригінали заяви та підтверджувальних документів до дирекції студмістечка в 14-денний термін. У разі об’єктивної неможливості здійснити поселення у 14-денний термін повідомляють про це деканат із зазначенням цих причин.

Розпорядження "Про забезпечення протиепідемічних заходів при поселенні у студентські гуртожитки" (pdf)

Порядок бронювання ліжко-місць у гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського для 2-4 курсу бакалаврат і 2 курсу магістратури