Порядок бронювання ліжко-місць у гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобувачів освіти II-IV (бакалаврат) і II курсу (магістратура)

Порядок бронювання ліжко-місць у гуртожитках студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобувачів освіти II-IV (бакалаврат) і II курсу (магістратура)

https://t.me/dnvr_31

До 19.08.20 р. комісії з поселення факультетів/інститутів передають в дирекцію студмістечка перевідні накази на наступний курс.

До 27.08.20 р. дирекція студмістечка, на підставі перевідних наказів на наступний курс, здійснює друк ордерів на здобувачів освіти, які продовжують навчання та передає їх в гуртожитки.

До 31.08.20 р. завідувачі гуртожитків, на підставі ордерів, бронюють ліжко-місця для здобувачів освіти, що продовжують навчання. Бронювання здійснюється на ліжко-місце, яке здобувач освіти займав раніше.

При переході на змішану або традиційну форму навчання поселення здобувачів освіти здійснюється після медичного обстеження на заброньовані місця.
Рахунки на оплату за проживання та комунальні послуги виписуються з дати поселення.