Objectius del Sindicat Emergència (I)

Objectius del Sindicat Emergència (I)

@pablocastrobcn - tel. 610211054

Aquests són alguns del objectius de partida del Sindicat Emergència:


· Aconseguir representativitat democràtica i proporcional al vot dels Bombers en les taules negociadores i de Salut Laboral.

· Obtenir la unitat de treball en l'àmbit de Salut Laboral, en les negociacions dels acords laborals i en els debats sobre formació amb la resta del personal laboral de la DGPEIS. La actual separació laboral-funcionarial es una merma en la visió global del treball en les emergències.

· Aconseguir un marc reglat de mobilitat com a treballadors de la emergència per assolir una capacitat real de fer permutes i comissions de servei en altres cossos de emergències públics.

· Assolir una estructura de negociacions i relacions amb la administració descentralitzada i no necessàriament presencial. L'actual model de ubicació en exclusiva a Barcelona de tota activitat i de manera 100% presencial suposa un greuge permanent cap als parcs i zones més perifèriques.


part II: https://telegra.ph/Objectius-del-Sindicat-Emerg%C3%A8ncia-II-01-29