Objectius del Sindicat Emergència (II)

Objectius del Sindicat Emergència (II)

@pablocastrobcn - tel. 610211054

Aquests són alguns del objectius de partida del Sindicat Emergència:


· Aconseguir un veritable estàndard comú del servei de Bombers i emergències arreu del territori de Catalunya.

· Preservar la transversalitat i diversitat ideològica dels treballadors de la DGPEIS.

· Aconseguir una representació de les diferents escales, categories i especialitats en una configuració que no suposi la atomització de les mateixes en diferentes sindicats generalistes.

· Assolir una gestió real, curosa i ordenada de la informació relativa als expedients disciplinaris, als accidents de treball i les diferentes comissions paritàries. Actualment aquesta gestió no pasa del boca-orella.

· Trancar l'actual pacte de participació als tribunals de selecció de les representacions sindicals. Els tribunals han de ser formats per treballadors a títol individual, no per organitzacions.

· Cercar fórmules de promoció horitzontal entre els treballadors de tota la DGPEIS i donar una empenta decidida a la tecnificació del treball de bomber i la seva carrera profesional.


Fes-te part del projecte!!