การทำให้พนักงานที่มักมาสายตรงต่อเวลา

การทำให้พนักงานที่มักมาสายตรงต่อเวลา

Weladee


เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณต้องพึ่งพาพนักงานของคุณเพื่อช่วยให้คุณดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานมาสายอย่างสม่ำเสมอคนอื่น ๆ ใน บริษัท จะเริ่มสังเกตเห็น บ่อยครั้งที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและความขัดแย้ง

บางครั้งการมาสายก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการมาทำงานสายบ่อยครั้งจนกลายเป็นพฤติกรรมปกติของพนักงาน เจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่พฤติกรรมจะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง

การมาทำงานสายของพนักงานส่งผลเสียต่อบริษัทของคุณมาก คุณสามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมจำลองนี้


มูลค่าความเสียหายของการมาทำงานสายวิธีจัดการกับพนักงานที่ทำงานสายตลอดเวลา

 

1. ระบุพฤติกรรม

เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หากพนักงานมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการมาสายนานๆ ครั้ง ด้วยสาเหตุ อุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น อากาศเข้าเปลี่ยนแปลง ลูกๆ ป่วย ปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในชีวิต สิ่งที่ยอมรับไม่ได้คือพนักงานที่มาสายเกือบตลอดเวลา

เมื่อพนักงานมาสายอย่างสม่ำเสมอเขาจะไม่เคารพเวลาของคุณหรือของเขาเอง นั่นคือเวลาที่คุณต้องตัดสินใจว่าพฤติกรรมของพนักงานของคุณควรค่าแก่การยอมรับหรือตำหนิ

 

 

2. ปฏิบัติการเชิงรุก

อย่าปล่อยให้พนักงานเคยชินกับการมาทำงานสายไปนานเกินไปจนคุณแสดงปฏิกิริยาด้วยความโกรธออกมา จำไว้ว่าคุณเบื่อกับพฤติกรรมไม่ใช่ตัวบุคคล พยายามที่จะไม่สูญเสียการควบคุมอารมณ์ของคุณ จนกลายใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือกลายเป็นคุกคามพนักงาน

จัดการกับสถานการณ์ทันทีที่คุณเห็นพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น จากนั้นให้ดำเนินการเชิงรุก กำหนดเวลาพูดคุย และแก้ไขปัญหาแบบตัวต่อตัว แสดงรายงานเกี่ยวกับการมาทำงานสายของพนักงานในการประชุมของคุณ และถามเขาว่าอะไรทำให้เขาไม่สามารถมาทำงานตรงเวลาได้

 

3. แสดงถึงความผิดหวังของคุณ

เป็นอุบายที่แม่ของคุณอาจใช้กับคุณตอนเป็นเด็ก คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกผิดหวังในตัวเอง เมื่อคนที่พวกเขาเคารพผิดหวังในตัวพวกเขา เมื่อสมาชิกในทีมไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ให้อธิบายผลของการกระทำของเขา ถ้าเขาไปประชุมลูกค้าช้า ให้พูดว่า “ลูกค้ารอสิบนาทีกว่าคุณจะมาถึง ฉันต้องขอให้วิชัยคุยกับลูกค้าแทนคุณ” บางทีพนักงานอาจไม่รู้ (แม้ว่าเขาควร) พฤติกรรมของเขาส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานด้วยเช่นกัน

 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการ

อย่าด่วนตัดสินใจทำอะไรลงไป การมาทำงานสายที่มากเกินไปของพนักงานของคุณอาจเกิดจากปัญหาทางสุขภาพของพนักงาน หรือภาระหน้าที่ในครอบครัว ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการยกเว้น และแนะนำเวลาเริ่มต้นในภายหลัง หรือกำหนดการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น


5. เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล

พยายามพูดคุยเรื่องยากๆ เป็นการส่วนตัวเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาจจำเป็นต้องลงโทษทางวินัย หากคุณเผชิญหน้ากับพนักงานในที่สาธารณะ เขาจะมีแนวโน้มที่จะอับอายอับอายขายหน้า หรือตอบโต้ในเชิงป้องกัน อธิบายข้อกังวลของคุณอ้างอิงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นขอความคิดเห็น

อนุญาตให้พนักงานซึมซับสิ่งที่คุณพูดและตอบสนอง ฝึกการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานของคุณจะมีแนวโน้มที่จะเคารพแนวทางที่เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมามากขึ้น

 

6. สรุปผลที่ตามมาอย่างชัดเจน

พัฒนานโยบายที่จัดการกับผลที่ตามมาของการมาทำงานสาย ตัวอย่างเช่น หากพนักงานของคุณมาสายเป็นครั้งคราวให้ ขอให้เขาทำงานชดเชยเวลานั้น หากเขามาสายอย่างสม่ำเสมอคุณอาจเลือกที่จะออกคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หักเงินเดือนer หรือลดโบนัสที่เขาได้รับ หากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลกำไรของคุณหรือทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเสื่อมเสียคุณอาจต้องดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้น

 

7. ให้รางวัลสำหรับการปรับปรุง

เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการยกย่อง เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาในทางบวก ให้พูดถึงและชื่นชม การยอมรับง่ายๆ ของคุณจะทำให้เขารู้ว่าเขามาถูกทาง และยังแสดงให้เขาเห็นว่า คุณเห็นคุณค่าในความพยายามของเขา คุณจะประหลาดใจว่าคำพูดไม่กี่คำไปได้ไกลแค่ไหน


8. ใช้ระบบการลงเวลาที่ทันสมัย

ทุกวันนี้แอปพลิเคชั่น HRMS อย่าง Weladee ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถติดตามเวลาเข้างานของพนักงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานมีเครื่องมือในการเตือนพวกเขาว่าพวกเขาต้องมาทำงานตรงเวลา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : รับมือการมาทำงานสายของพนักงาน

This article in English: Getting the Chronically Late Employee to Be Punctual


Report Page