Урок #12

Урок #12

@czechexpert

Ahoj! 
Jak se vede? 
Co máš nového a zajímavého? 

Já se mám dobře, nového(nemám) nic. Dneska budu mít hodinu češtiny číslo dvanáct. Těším se na ni. 

Tak co? 
Začneme se učit? Dobře. Jdem na to! 

Nejdřív chci udělat pár cvičení na zopakování “budoucí čas”. 

Cvičení 1. 
Musíme utvořit budoucí čas tak, že doplníme sloveso “být” (budu, budeš, bude, budeme, budete, budou), protože máme slovesa nedokonavá. Pozor na koncovky sloves. 
Vzor: vstávám - budu vstávat, ptám se - budu se ptát

Píše - ... , pracujete - ... , čteš - ... , dělají - ... , studujeme - ... , chcete - ... , máš - ... , ptám se - ... , učíš se - ... , vrácíte se - ... , připravuje se - ... , díváme se - ... , prohlížejí si - ... , opakuji si - ... , nenastupují - ... , nerozumíte - ... , nejezdím - ... , nesedíš - ... , nemůže - ... , nesmíme - ... . 


Cvičení 2. 
Musíme udělat to samé - tvořit budoucí čas, ale teď máme slovesa dokonavá a musíme utvořit slovesa nedokonavá. 
Vzor: udělám - budu dělat, vstanu - budu vstávat. 

napíšu - ... , přečtu - ... , skončím - ... , podívám se - ... , nasnídam se ... , vstanu - ... , koupím - ... , navštívím - ... , vrátím se - ... , obléknu se - ... , vyberu si - ... , sním - ... , projdu se - ... , neudělám - ... , neopravím - ... , nenaobědvám se - ... , neprohlednu si -... . 


Dobře, teď si zopakujeme množné číslo a slovesa. 

Cvičení 3. 

Vzor:
má kamarádka studuje - mé kamarádky studují. 

1)Ještě neznám tvou sestru.
2)Obchodní dům má různá oddělení. 
3)Taky si prohlížíš psací stroj? 
4)Chci koupit nějakou pohlednici. 
5)Náš pokoj je malý, ale je hezký.
6)Její přítelkyně tady bydlí taky. 
7)Jeho sestra je velmi chytrá dívka. 
8)Tu tašku nemůžeš mít na stole. 
9)Tahle místnost je velmi malá a málo světla. 
10)Čtu teď moc zajímavou knihu. 
11)V učebně je velké okno. 
12)Chceš jablko, nebo pomeranč? 
13)Máš nějaký papír? 
14)Mám ještě jednu housku. 
15)Tady máš sešit a napíšeš nějaké cvičení. 
16)Jezdí tady taky autobus? 
17)V koleji není výtah. 
18)Potřebuješ ještě slovník? 
19)Na tuhle větu musíš dávat pozor. 
20)Chce si prohlédnout nějaké české město? 
21)Prohlíží si historickou budovu. 
22)Musím si podívat, kdy odjíždí vlak. 


Teď si ještě procvičíme budoucí čas ve větách a začneme nové téma. Slibuji (обещаю). 

Cvičení 4. 
Musíme změnit věty v budoucí čas + nedokonavá slovesa.
 

Vzor: vybírám si tužku - budu si vybírat tužku. 

1)V poledne obědvám v jídelně. 
2)Petr se prochází v parku. 
3)Potřebujeme zimní boty. 
4)Autobus přijíždí na náměstí. 
5)Opravuješ si úkol? 
6)Vracíte se domu? 
7)Díváme se na televizi. 
8)Vy ten dopis nenapíšete? 
9)Tomáš si dnes nevaří snídani. 
10)Marta kupuje jízdenku i pro Luboše. 


Dobře. Doufám a věřím, že děláte cvičení a děláte je dobře! Teď si napíšeme malý diktát. 
Posloucháme audiozprávu číslo 2 a píšeme. Zkontrolovat si diktát můžete na konci hodiny. 

Напишите диктант + правильно прочитайте, повторяя за мной.

Diktát. Čtení.

Často se odpoledne procházím ve městě a prohlížím si obchody. Nahoře na náměstí je nový obchodní dům. Mají tam různá oddělení a prodávají tam různé zboží. Šaty, boty, kabáty, kufry, tašky a potraviny. Také v drogerii a papírnictví můžeme vidět zajímavé věci. Dnes chci kupovat boty, proto jedu vytáhem až nahoru. Snad si tam nějaké výběru a koupím. 


Prima (иностранное слово, =хорошо. Даже есть такой канал по ТВ). 
В уроке #10 мы изучили тему множественного числа, но ведь мы забыли (на самом деле нет) про мужской одушевлённый род. Сегодня мы как раз изучим и его. Почему не изучили сразу? Потому что он значительно сложнее и для него обычно выделяется отдельный урок. 

Рекомендую повторить урок #10. 


И так, новая тема: Начнём с винительного падежа (4.pád) - koho? co? - помните, что 1 и 4 pád у мужского неодушевлённого будет напр.: mám české sešity, vidím naše pokoje, mám ty stroje. 
Хочу Вас обрадовать, у одушевлённого будет абсолютно также в винительном падеже (4.pád): vidím české profesory, ty muže, naše učitele. 

То есть у нас образовалось первое правило: 

4.pád množného čísla pro Mužský Životný rod má stejnou formu jako 1. a 4. pád množného čísla pro mužský neživotný a ženský rod. 
Существительное мужского одушевлённого рода с твёрдым окончанием во множественном числе в винительном падеже обретает окончание - y. (student - studenty)
А существительные мужского одушевлённого с мягкой основой - e. (muž - muže) 


Например: vidím tři muže, znám tři profesory, vidím dva prodavače. 


Cvičení 5. 
Teď vy:
kamarád - ... , pán - ... , cizinec - ... , učitel - ... , úředník - ... , lékař - ... , chlapec - ... , inženýr - ... , technik - ... , Němec (при склонении «е» убираем) - ... , Čech - ... . 


Задание чуть сложнее: 

Cvičení 6. 
Сделать нужно тоже самое (4.pád MŽ) 

Vzor: ten mladý muž - znám ty mladé muže. 

Její syn - ... , anglický inženýr - ... , váš kuchař - ... , tvůj starší bratr - ... , jeho dobrý kamarád - ... , některý (=прилагательное) cizinec ... , zahraniční student - ... , český učitel - ... , tenhle vysoký pán, náš i jejich vratný - ... . 


Отлично. Мы разобрались с - 4.pád množné číslo mužský životný rod. A teď - 

разберём 1.pád. - kdo? co? 

Вот таблица для наглядности:


 Вы видите, что мужской одушевлённый в первом падеже (1.pád) имеет другую форму (окончания), нежели в 4.pád 

Можно сказать, что типичный суффикс у существительных здесь Вы будете видеть «i» - student -studenti, muž - muži, ten - ti, náš - naši
А у прилагательных «í» - nový student - noví studenti. 


Teď dávejte pozor! Сейчас будьте внимательнее! 

Часть 1

У существительных с окончанием -tel (učitel, ředitel) во множественном числе в первом падеже (кто, что) будет окончание -telé, т.е просто добавим «é» (učitel - učitelé, ředitel - ředitelé). Данное окончание добавится также к существительным с окончанием an. (Angličan - Angličané).
Есть ещё окончание -ové, например syn - synové, pán - pánové, Nor - Norové, Švéd - Švédové, Rus - Rusové , это окончание касается существительных с одним - двумя слогами, обозначающие национальности. Т.е -an + é.
И существительных, который заканчиваются на -g (biolog - biologové). 


Часть 2 

Твёрдые согласные: k, h, ch, r меняются перед i/í. 
k - ci, h - zi, ch - ši, r - ři - у существительных. 
А у прилагательных: cí, zí, ší, ří 


Пример: 

Velký, dělník - vel, dělníci 
Dlouhý, druh - dlou, druzi
Tichý, Čech - tiší, Češ
Dobrý, inženýr - dobří, inženýř


Часть 3

У прилагательных есть ещё окончания, которые меняются во множественном числе 1.pád
ský - ští
cký - čtí 

Например: český student - tři čeští studenti, německý politik - tři němečtí politici. 


Обратите внимание на правильное произношение: mladí - mladý, čistí - čistý, jiní - jiný. 


Если Вам удобно воспринимать материал с таблицы, прикрепляю и её.Ответы: 


Cvičení 1

Bude psát, budete pracovat, budeš číst, budou dělat, budeme studovat, budete chtít, budeš mít, budu se ptát, budeš se učit, budete se vracet, bude se připravovat, budeme se dívat, budou si prohlížet, budu si opakovat, nebudou nastupovat, nebudete rozumět, nebudu jezdit, nebudeš sedět, nebude moct (moci), nebudeme smět. 


Cvičení 2. 

Budu psát, budu číst, budu končit, budu se dívat, budu snídat, budu vstávat, budu kupovat, budu navštěvovat budu se vracet, budu se oblékat, budu si vybírat, budu jíst, budu se procházet, nebudu dělat, nebudu opravovat, nebudu obědvat, nebudu si prohlížet. 


Cvičení 3. 

1)Ještě neznáme tvé sestry. 

2)Obchodní domy mají různá oddělení. 

3)Taky si prohlížíte psací stroje? 

4)Chceme koupit nějaké pohlednice. 

5)Naše pokoje jsou malé, ale jsou hezké. 

6)Její přítelkyně tady bydlejí taky. 

7)Jeho sestry jsou velmi chytré dívky. 

8)Ty tašky nemůžete mít na stole. 

9)Tyhle místnosti jsou velmi malé a málo světlé. 

10)Čteme teď moc zajímavé knihy. 

11)V učebně jsou velká okna. 

12)Chcete jablka, nebo pomeranče? 

13)Máte nějaké papíry? (papír - бумага, иногда переводить, как документ)

14)Máme ještě dvě housky. 

15)Tady máte sešity a napíšete nějaká cvičení. 

16)Jezdí tady taky autobusy?

17)V koleji nejsou výtahy.

18)Potřebujete ještě slovníky? 

19)Na tyhle věty musíte dávat pozor. “Dávat pozor” - быть внимательным/ой, во множественном числе так и будет, не нужно говорить «pozory».

20)Chtějí si prohlédnout nějaká česká města? 

21)Prohlížejí si historické budovy. 

22)Musíme se podívat, kdy odjíždí vlaky. Cvičení 4. 

1)V poledne budu obědvat v jídelně. 

2)Petr se bude procházet v parku. 

3)Budeme potřebovat zimní boty. 

4)Autobus bude přijíždět na náměstí. 

5)Budeš si opravovat úkol? 

6)Budete se vracet domů? 

7)Budeme se dívat na televizi? 

8)Vy ten dopis nebudete psát? 

9)Tomáš si dnes nebude vařit snídani. 

10)Marta bude kupovat jízdenku i pro Luboše. 


Cvičení 5. 

kamarády, pány, cizince, učitele, úředníky, lékaře, chlapce, inženýry, techniky, Němce, Čechy. 


Cvičení 6. 

Znám : její syny, anglické inženýry, vaše kuchaře, tvé starší bratry, jeho dobré kamarády, některé cizince, zahraniční studenty, české učitele, tyhle vysoké pány, naše i jejich vratné. 


Новые фразы и слова: 

Brambor - картофель 

Brát si - брать себе, выходить замуж, Berte si - угощайтесь

Člověk - человек 

Dostávat - получать 

Druh - сорт

Hlad - голод 

Hlavní - основной 

Hodně - много

Kuchařka - повар (жен.)

Kuře - курица (в меню и тд, а так курица - slepice). 

Lžíce - ложка 

Málo - мало

Mošt - морс 

Moučník - пирожное 

Nápoj - напиток 

Nůž - нож 

Omáčka - соус

Plný - полный 

Polévka - суп

Poslední - последний 

Prázdný - пустой 

Přece - все таки, ведь 

Příbor - прибор (чем едим) 

Přidat - добавить 

Příjemně - приятно 

Příliš - слишком

Přinést - принести 

Přitom - при этом 

Rýže - рис 

Sednout si - сесть

Sklenice (sklo) - стакан (стекло) 

Skoro - почти 

Sladký - сладкий 

Slaný - соленый 

Smát se - смеяться 

Smutný - грустный 

Studený - холодный 

Sůl - соль

Šálek - чашечка 

Talíř - тарелка

Teplý - тёплый 

Třetí - третий 

Učení - учеба, обучение, изучение 

Vidlička - вилка

Víno - вино

Voda - вода 

Vracet - возвращать, добавьте se = возвращаться 

Vzít si - взять себе или брать замуж 

Zákusek - пирожное, десерт 

Zvyknout si - привыкнуть 

Žízeň - жажда 

Dovnitř - вовнутрь

Dát si sprchu - принять душ, dát si kávu - попить кофе

Dát - дать 

Jídelní lístek - меню

Možný - возможный 

Není to možné - это невозможно 

To je možné - это возможно 

Objednat - заказать (и в интернете, и в ресторане) 

Řízek - шницель

Vrchní - если в ресторане, то - менеджер, если в больнице - старшая медсестра

Pomalý - медленный 

Rychlý - быстрый