Twitter

Twitter

mobile.twitter.com

امریکا و عربستان و ... همان هایی هستند که برای کشورهای دیگه هستند ... ما مصیبتمون فقط از دشمن داخلیه که ایران با سیاست های بیمارگونه به لبه پرتگاه بردن و نسل های متمادی این مملکت رو نابود کردن

Source mobile.twitter.com