https://t.me/bitcoin_scalp

https://t.me/bitcoin_scalp

Routcheau™ Trading Bundle
* Routcheau™ Trading Bundle MM Portfolio & RM Paradigm : ± 1CHEAP ± 1VOLATILE ± 1FAST = 1 [& ≠ 3]


°_] Routcheau™ Trading Bundle и

Първият Български Търговски Бюлетин в ®Telegram Messenger LLP

представят:В моята мобилна Търговска Платформа

< за Криптовалути, Валути, Акции, Индекси и различни типове и срокове Финансови Опции,>

Stop-lossът на CFD върху Криптовалути винаги е максимум -95% от Инвестицията ми в CFD или Forex . Той може да бъде допълнително намален ръчно, дори на плюс, но не може да бъде по-голям от 95% загуба. (при Leverage 1:1, т.нар. outright purchase, Stop-lossът може да понесе спад на пазара 95% — ако днес Bitcoin е $5000 за ฿1.00, то при спад до $250 за ฿1.00, Stop-lossът ни остава недокоснат! С минималния Leverage 1:3 при цена на ฿1.00 =$5000, Stop-lossът ни ще попадне на котировка 3416.66 пункта, т.е. -31.66% спад на ฿ е максималното отстояние на стопа ни при минималния Leverage, а -3.8% спад на котировката за ฿1.00 във всеки момент ще е минималният начален Stop-loss, който ръчно можем да преместим на 0% или +%). Един вид Margin Callът* на позицията (*не на акаунта ни) е ≥5%, но тъй като не можем да изберем да загубим повече от 95% от Инвестицията си (по default от Платформата), 5% се явява нашия %Margin Call, на всичките ни позиции ( на всяка позиция: ) един вид и на акаунта ни.

💮

Добрата новина е, че разполагаме с Leverage :

1:3

1:5

1:10

1:25

Чрез тях можем да регулираме къде ще паднат 95те% максимален Stop-loss (най-отдалечен е стопът на най-малкия Leverage, ето как: )

— Максималният Leverage, който буферът на TriceBarGainTrading Methodology дадè, се изчислява по формула (на Routcheau™ Trading Bundle). Позициите в Криптовалути, които ще управлява https://t.me/bitcoin_scalp

ще бъдат съобразявани с Bufferа , който методът TriceBarGain™ дава и Stop-lossът ще бъде изчисляван по формулата на Routcheau™ Trading Bundle — съответно, Stop-lossът ще бъде свиван до границата на Bufferа и ще следва пазара като ръчен Trailing Stop-loss (+%). Колкото по-малък е буферът на TriceBarGain™, толкова по-голям Leverage ще е допустим и съответно толкова по-бърза ще е възвръщаемостта (+%) на позицията ни при равни други условия.

💮

Страницата https://facebook.com/bitcoin.scalp беше създадена, за да обслужва https://t.me/bitcoin_scalp и да следи развитието на позициите на Канала @BTC в Telegram Messenger. След изтичането но trial периода на @BTC, тази facebook страница ще публикува безплатно частни позиции в Криптовалути и важни новини.

💮

Стратегията за Bitcoin Scalp е Методът TriceBarGain™ на Routcheau™ Trading Bundle, отиграван според особеностите на Price Action на Криптовалутите . @BTC се спира на Daily Scalping подход и на честото прибиране на печалби от swingове на дневна графика, защото Криптовалутите стават все по-чувствителни към фундаментални новини и са все по-търсена инвестиция — последните две са взаимосвързани (вж. най-долу), — поради което внезапните сривове стават все по неконтролируеми и непредвидими, т.е. едногодишен профит от ฿ би могъл да изчезне за ден или минута, ако нямаме система за scalpиране на дневните swingове, които напоследък често носят по +50% — до (през август/септември 2017) >+250% приход за броени дни. 

💮

TriceBarGain™ е една от Търговските Системи по света (личен, непубликуван Метод), които ловят и изявяват ритъма на пазара и която улавя Стоп-и-Обръщане (SaR, Stop and Reverse) във фаза на незавършен още Fractal(5), факт, който намалява размера на Stop-lossа ни, а това на свой ред позволява да увеличим обема на инвестицията си до комфортния за нас Risk ManagementОСНОВНО УСЛОВИЕ ЗА СЛЕДВАНЕТО НА https://t.me/bitcoin_scalp !!! Допълнителни напътствия относно Risk Management Бюлетинът Routcheau™ Trading Bundle ще дава при запитване, защото дългосрочният търговски успех е от обща полза !!!

💮

Каналът в Telegram Messenger, @BTC, е уникален по рода си не само за българското търговско Telegram общество. 

Той ще бъде следен

и от https://t.me/CFD_ForEx_Binary

и от https://t.me/AvisInSpeculis_Channel

и от https://t.me/AvisInSpeculis_News

и от https://twitter.com/AVISINSPECVLIS

и от https://facebook.com/bitcoin.scalp 

и от https://vk.com/AVISINSPECVLIS

💮

Каналът https://t.me/bitcoin_scalp е в период на публично изпитание, Free Trial, без персонални покани в рамките на Trial периода. За удобство на всички, ще бъде воден на английски език (screenshotове и кратки коментари в терминологията, която всички ние ползваме или Googleваме). 

💮

Дискусия и предложения могат да се постват в публичната група 

https://t.me/AvisInSpeculis_Room

Има възможност за LIVE TRADING чрез YouTube канала на Routcheau™ Trading Bundle https://goo.gl/jfi4eF, както и за WEBINARи чрез @AvisInSpeculis_Room и/или YouTube

💮

Справки на 

https://t.me/Routcheau

https://m.me/bitcoin.scalp

https://m.me/routcheau1trait

💮

฿-Minigът и притежанието/задържането на Криптовалути е възможно най-рисковото пазарно поведение в нерегулиран и свръхкупен пазар, какъвто пазар са и пазарът на Криптовалути , и Forex пазарът — Рефинансирайте поне веднъж на месец-два съгласно механичното финансово управление от https://t.me/bitcoin_scalp и CFD върху Криптовалути! Името ”Договор За Разлика“ (CFD) ни подсказва да прибираме +%РАЗЛИКАТА (и да ограничаваме -%), — ние не притежаваме реално assetа зад този CFD–договор

Никой не знае кога точно ще се спука един финансов балон , в който инвестират все повече играчи, защото превесът на STOP ORDERи за покупки или продажби е технически предполагаем, докато обемът им в нерегулиран пазар е съвсем неизвестен — колко от тях ще докосне паническата волатилност след благоприятни или неблагоприятни новини, дали първи ще бъдат активирани стоповете в логична спрямо новината посока ... не знаят дори най-големите играчи ... (освен ако не са приели предварително цената на AutoSlippageа с определената и непреклонна цел да пренасочат sentimentа на тълпата в дългосрочно по-изгодна за тях посока, където ще бъде избит и огромния разход от AutoSlippage) — Именно лавинообразното нарастване на инвестициите издува до спукване всеки финансов балон! Срв. Carry Trading балона, както и предшестващите го ... Ясно е само, че Lemmingът ще загуби —≈90%–95% от играчите на пазара, (минимум 7/8 от играчите според механичната аксиоматика на Routcheau™ Trading Bundle) ...

💮

Каналът @BTC в Telegram Messenger <https://t.me/bitcoin_scalp> лови Fractalи от дневни (D1) барове и за дълги, и за къси позиции на играчите In Charge (≤1/8 от всички активни играчи), защото именно такова пазарно поведение е по-разумно от ฿-Mining и инвестициите в ток и hardware за ฿-Mining:✂ https://goo.gl/TtLXXq ✉