test 2

test 2

bahador
دوره میکسینگطول دوره: 10 ساعت


مطالبی که در این دوره آموزش داده میشود:

1. بهبود محیط شنیداری و اتاق

2. اماده سازی میکس

3. یادگیری مسائل پایه میکس

4. ساختن میکس

5. پنینگ panning

6. کامپرشن compression

7. گیت و دی اسر gate & De-Essers

8. یادگیری EQ و استفاده از ان

9. فهمیدن ریورب

10. اضافه کردن ریورب

11. اضافه کردن delay

12. اضافه کردن modulation effects

13. میکس نهایی
هزینه دوره:

· 600 هزار تومان (پرداخت هر دو جلسه با هم)

· 500 هزار تومان (پرداخت یکجا)


اکر سوالی دارید یا می خواهید در این دوره شرکت کنید می تونید با من تماس بگیرید

09216054779 یا

https://telegram.me/bahadorqFacebook

Google+

Telegram

اشتراک گذاری