درخواست همکاری در طرح آگاهی رسانی کنسولی

درخواست همکاری در طرح آگاهی رسانی کنسولی

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران - مونیخ

 سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ با هدف آشنایی هم میهنان گرامی با موضوعات کنسولی نسبت به راه اندازی «طرح آگاهی رسانی کنسولی » بصورت ارائه پرسش و پاسخ بصورت کوتاه بر روی یک صفحه و ایجاد لینک به بخش پرسش و پاسخهای مرتبط و همچنین بخش توضیحات کامل تر در سایت سرکنسولگری اقدام و طراحی لازم را انحام داده است .

در این طرح شما گرامیان ۳ صفحه طراحی شده که هرصفحه به یکی از موضوعات کنسولی مربوط است را مشاهده خواهید کرد:

صفحه اول : 

کلیه موضوعات مربوط به شناسنامه ، کارت ملی، ازدواج و طلاق، گواهی تجرد، وکالتنامه و ... 


صفحه دوم :

امور مربوط به گذرنامه ، تغییر محل اقامت، برگه عبور، اجازه خروج مشمولین و...


صفحه سوم:

موضوعات مربوط به امور دانشجویی، انواع معافیت از نظام وظیفه، گواهینامه رانندگی و...


بدینوسیله از هم میهنان گرامی درخواست میشود در ارسال این پیامها به سایر هم میهنان ، دوستان و آشنایان خود سرکنسولگری را یاری فرموده و درکمک به سایر هم میهنان در آشنایی با امور کنسولی خود ما را یاری نمایند.

«طرح آگاهی رسانی کنسولی » با هدف ارایه پرسش و پاسخها به هم میهنان گرامی پیش از اینکه آنها بخواهند برای پرسش و پاسخی وقت ارزشمند خود را برای حضور در سرکنسولگری و یا تماس تلفنی صرف نمایند طراحی شده است.

اگرچه سرکنسولگری وظیفه خود می داند به سوالات عزیزان به هرنحوی که مطرح شود پاسخ دهد.

سر کنسولگری در نظر دارد تا اطلاع بعدی هرهفته ۳ پرسش و پاسخ را بر روی کانال قرار دهد.

امیدواریم در آینده نزدیک افزایش هفتگی از ۳ پرسش و پاسخ به ۶ و... عملی گردد.