Start.

Start.

Mantiq Akademiyasi

1. Murat Ashirov

2. Dostonbek Jo'rayev

3. Otabek Rustamov

4. Elmurod To'laganov

5. Joniqulov Sherali

6. Shixnazar Omongaldiyev

7. Biyturayev Ulug'bek

8. Bekzod Nazarov

9. Tojiyev Furqat

10. Azizbek Mamatqulov