دونوازی فلامنکو گروه دوئنده

دونوازی فلامنکو گروه دوئنده

STRINGS LAND

این تابلو به رایگان و در راستای حمایت از هنرمندان محترم، جهت اعلام برنامه‌های فستیوال، اجراهای صحنه‌ای و معرفی دیگر آثار هنری ایجاد گردیده است.

شما میتوانید پوستر، فیلم و یا هرگونه اطلاعات مربوطه را از طریق تلگرام StringsLand_Ad برای ما ارسال نموده تا با دیگر هنرمندان به اشتراک بگذاریم.