Решение:

Решение:


Фигура В.

А аналогична Г

Б аналогична Ж

Д аналогична Е