Python

Python

Python for Signal Processing

📚 #مطالب_کتاب

#پایتون_برای_پردازش_سیگنال

اثر #José_Unpingco


این کتاب مفاهیم اساسی #پردازش_سیگنال را توسط کد #پایتون نشان داده است و از طریق IPython notebook امکان تغییر پارامترها، بازخوانی رسم ها و استفاده از ایده های ارائه شده در متن را فراهم می کند.

همه چیز در متن در این فرمت قابل محاسبه است و در نتیجه خوانندگان را به "آزمایش و یادگیری" دعوت می کند. این کتاب بر روی مفاهیم اساسی پردازش سیگنال تمرکز دارد. برای کسانی که به دنبال تبدیل کدهای پردازش سیگنال خود به پایتون هستند، این کتاب سیگنال کلیدی و #ماژول هایی را معرفی می کند که می تواند این انتقال را ساده سازد. برای کسانی که در حال حاضر با ابزارعلمی پایتون راحت هستند، این کتاب مفاهیم اساسی پردازش سیگنال را بیان می کند و روزنه ای را برای آشنایی با مفاهیم پردازش بیشتر سیگنال فراهم می کند.


🔸كليدواژه ها:

#بوکناب_مهندسی_پزشکی

#بوکناب_بیوالکتریک

#بوکناب_پردازش_سیگنال

#بوکناب_پایتون

#بوکناب_IPython_notebook

 🔹🔹🔹🔹🔹🔹

#کتاب #کتاب_مهندسی_پزشکی #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابخوار #کتابدونی #مطالعه #بوکناب #بوکناب_مهندسی_پزشکی #کتاب_توصیه_شده #پیشنهاد_کتاب

📚 عضو کانال #بوکناب شوید

📚 @Booknaab_BioMedicalEng

👤 @BookNaab_Bot


لینک معرفی کتاب:

https://www.amazon.com/Python-Signal-Processing-Featuring-Notebooks/dp/3319013416/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516030241&sr=8-1&keywords=python+for+signal+processing