استاندار خراسان رضوی: مجمع مشورتی بانوان نهادی فراتر ازمباحث خطی و جناحی/ ضرورت توجه به نقش بانوان در تداوم حرکت جامعه با حفظ هویت های فرهنگی 

استاندار خراسان رضوی: مجمع مشورتی بانوان نهادی فراتر ازمباحث خطی و جناحی/ ضرورت توجه به نقش بانوان در تداوم حرکت جامعه با حفظ هویت های فرهنگی استاندار خراسان رضوی گفت : مجمع مشورتی بانوان که امروز در سطح استان و 28 شهرستان تشکیل شده است نهادی مقدس ، فراتر از مسائل خطی ، جناحی ، حزبی و گروهی است.

 علی رضا رشیدیان شنبه شب به مناسبت سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام و هفته بزرگداشت مقام زن در جمع تعدادی از بانوان مدیر در عرصه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی استان افزود : این مجتمع مشورتی از زمان تشکیل ، برکات زیادی داشته از جمله آنکه موجب شناسایی ظرفیت های قابل توجهی از بانوان توانمند و برجسته در شهرستان های کوچک ، محروم و دورافتاده شده که امروز باید از این توان بهره گرفت.

وی اظهار کرد: کمیسیون های مختلف این مجمع هم باید بعنوان نهادهای اجتماعی ، فرهنگی بتوانند در حوزه زنان و بروز و ظهور این توانمندی ها عملکرد مناسبی داشته باشند.

وی گفت : امروز نقش بانوان در شرایط کنونی که جامعه دچار تحولات گسترده ای شده در تداوم حرکت جامعه با حفظ اصالت و هویت های فرهنگی بی بدیل است و باید به طور جدی به این موضوع توجه شود.

 استاندار ادامه داد : بانوان به عنوان عضو اجتماعی،زیربنای سلول اصلی جامعه یعنی خانواده هستند و نمی توان آنها را از سایر اجزا جامعه جدا دید اما نقش مهمتری عهده دار هستند.

وی عنوان کرد : بر خلاف برخی شعارهای فیمنیستی که جنبه غیر توحیدی دارد ، زنان و مردان در کنار هم و کامل کننده یکدیگر هستند و در این تکامل جامعه را به سمت تعالی و رشد سوق می دهند.

وی با بیان اینکه در این حرکت بویژه در شرایط کنونی باید اساسی ترین هسته جامعه یعنی خانواده حفظ و توسعه یابد ، افزود : امروز جوامع کوچک و محله محور تغییر یافته و گروه های مرجع متحول شده و فضای مجازی و اینترنت و دسترسی های متعدد همه اجزا و بافت های فرهنگی و اجتماعی جامعه را درهم ریخته و در این میان نقش بانوان و بازتعریف آن در تداوم حرکت جامعه بر مبنای اصول و حفظ هویت های فرهنگی بعنوان محور خانواده می تواند بسیار کلیدی باشد.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری تلاش می کنند آزادی زن را در برداشتن حجاب نشان دهند، گفت : حال آنکه حجاب و پوشش مناسب خود عاملی برای حضور سهل تر و امن در عرصه اجتماع و مصونیت ساز است.

 استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : امروز باید نسبت به تهاجم فرهنگی که از سوی غرب در حال انجام است و تلاش می کنند الگوهای خود را به جوانان ما به عنوان الگوهای برتر معرفی کنند و در این میان برخی برخوردها و رفتارهای ما به این تهاجم آنان دامن می زند ، به طور جدی توجه کنیم .

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط اهمیت نهادسازی برای مسائل توسعه ای و اقدام موثر در مقابل این تهاجم بسیار مهم است ، گفت : مجمع مشورتی بانوان خود اقدامی مهم و شاخص در این حوزه است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری ایام هفته زن گفت : خودباوری و اعتماد به نفس در زنان از جمله مباحث مهمی است که می تواند استعدادهای آنان را به منصه ظهور و بروز رساند .

 وی با بیان اینکه ظرفیت استخدامی در ادارات دولتی بسیار اندک و ناچیز است، افزود : دختران و بانوان ما توانمندی های بسیاری دارند و باید با شناسایی و تجمیع این توان و ظرفیت نسبت به کارآفرینی و ایجاداشتغال برای خود و دیگران اقدام کنند.

 وی این خودباوری را دربانوان روستایی بسیار قویتر از زنان شهری دانست ودلیل این امر را وجود 96 دهیار زن در سطح استان دانست و گفت : اما در شهرها حتی یک شهردار زن نداریم که باید با ظرفیت سازی و حمایت از آنها و تقویت خودباوری و مهارت آموزی به دور از حرکت های فیمنیستی ، زمینه مناسب را برای بروز این توانمندی ها و نقش آفرینی زنان بویژه در عرصه اقتصاد مقاومتی فراهم کنیم .

وی ادامه داد : از سویی در موضوع واگذاری مسئولیت ها باید بر اساس شایستگی ها و توانمندی ها اقدام شود چنانکه امروز 73 نفر از بانوان در پست های اجرایی در استان انجام وظیفه می کنند و32 درصد کارکنان ادارات دولتی را بانوان تشکیل می دهند.

وی اظهار کرد : در این راستا بر اساس برنامه ششم توسعه ونیز تاکید رئیس جمهوری فضا برای افزایش نقش و جایگاه زنان در مسئولیت های اجرایی ،پست ها و مناصب مهیاست و در سال 97 تعداد بیشتری از بانوان را در این جایگاههاخواهیم داشت.

 وی ادامه داد : در واقع باید هم ظرفیت دسترسی بانوان به فرصت ها و ایفای نقش را افزایش داد و هم آگاهی های آنان ارتقا یابد که در این راستا یکی از اقدامات مورد پیگیری دولت دوازدهم ، اطلاع همگان از حقوق شهروندی است و در این میان این آگاهی برای بانوان ضروری تر است.

 وی در ادامه نیاز دختران به گفت و گوی بین نسلی را بیش از پسران دانست وگفت : دراین حوزه نقش بانوان فرهیخته برای این حضور و گفت وگو بین نسلی شاخص تراست.

 وی ایجاد نشاط و گسترش ظرفیت های شادی و تقویت امید به آینده و دور کردن ابعاد منفی از جامعه بویژه در زنان و دختران را برای تقویت

سلامت جامعه ضروری دانست و گفت : شادی به اندازه غذا برای انسان اهمیت دارد اماشادی مشروع نه مفسده آور.

وی افزود : در واقع جامعه ما نیازمند شادی های مشروع ، معنوی و اجتماعی است که باید درسطح جامعه وبیش از آنان بانوان بعنوان محور خانواده سالم و شاد تقویت شود.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه زنان به عنوان

شهروندان جهانی و نمایندگان فرهنگ ایرانی –اسلامی باید نقش خود را در دفاع و توسعه و ترویج این فرهنگ در عرصه بین المللی بیشتر ایفا کنند، ادامه داد : بویژه خراسان که مهد فرهنگ و ادب و مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام بوده و در این حوزه دارای ظرفیت های زیادی می باشد باید نقش بانوان فرهیخته این خطه در این حوزه پررنگ تر باشد.

در ادامه این جلسه استاندار خراسان رضوی از این بانوان مدیر با اهدا هدیه و شاخه گلی قدردانی نمود.