Новости

Новости

Заңды тұлға құрған кезде (ХҚЕС) жарғылық капиталға жарнаны қалай ресімдеу керек?

Рабиям Серикбаева, Эксперт ЭС «ACTUALIS: Главбух», генеральный директор ТОО «ФИНЭКС», аудитор РК, Профессиональный бухгалтер РК

Жағдайдың сипаттамасы:

2018 ж. «Б» ЖШС тіркелді. Оның құрылтайшысы – «А» ЖШС. «А» ЖШС бухгалтері «Б» ЖШС-ның жарғылық капиталын құру үшін «Б» ЖШС-ның есеп шотына ақша салуы қажет.

Сауалдар:

1. «А» ЖШС бухгалтері «Б» ЖШС-ның шотына ақша салуды қандай құжаттармен ресімдеуі керек?

2. Егер ақша «А» ЖШС-ның шотынан аударылса, есепке алуды ХҚЕС бойынша жүргізген жағдайда операцияны «А» ЖШС-ның бухгалтерлік есебінде қалай көрсеткен жөн?

Жауап:

«А» ЖШС-ның «Б» ЖШС қатысушыларының құрамына қатысуын растайтын құжат – «Б» ЖШС-ның Жарғысы, онда «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» ҚР Заңының 17-бабының 2-тармағының негізінде серiктестiкке қатысушылардың тiзбесi және жарғылық капиталының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі. Жарғылық капиталға жарна «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» ҚР Заңының 6-бабы 3-тармағының 1-тармақшасына сәйкес бастапқы құжаттармен ресімделеді. Жарғылық капиталға салым «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қолма-қол ақшасыз төленеді және «А» ЖШС мен «Б» ЖШС-ның банктік шоттарынан үзінді көшірмелерде көрсетіледі.

  1. «А» ЖШС-ның жарғылық капитал құру мақсатында «Б» ЖШС-ның есеп шотына ақша салуы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларының 2-параграфына сәйкес төлемдік тапсырмамен ресімделеді. «А» ЖШС-ның есеп шотынан үзінді көшірме ақы төлеу растамасы болып табылады.
  2. Компанияның басқа бір компанияның жарғылық капиталына салымы кейіннен не дивиденд түрінде кіріс алу мақсатындағы, не ұйымның қызметінен өзге де пайда алу үшін осы ұйымның қаржылық және операциялық саясатын басқаруға (бақылауға) құқығын қолдану мақсатындағы инвестицияны білдіреді. Еншілес және қауымдастырылған компанияларға салынған инвестициялар қаржылық құралдардың бір түрі болып табылады, алайда оларды есепке алу үшін жеке стандарттар арналған. (IFRS) 10 ХҚЕС-ға сай бас компания қаржылық есептілігінде еншілес қоғамдарға инвестицияларды мынадай тәсілдермен есепке ала алады:
  • инвестицияларды инвестициялардың құнсыздануына түзету арқылы инвестициялаушы компанияның нақты шығындары бойынша, яғни нақты өзіндік құны бойынша көрсету;
  • инвестицияларды әділ құны бойынша көрсету.
  • Бұл ретте «А» ЖШС-ның бухгалтерлік есебінде мынадай шоттар корреспонденциясы жасалады:

© Материал из ЭС «ACTUALIS: Главбух».

Подробнее:http://vip-glavbuh.mcfr.kz/#/document/16/200351/bssPhr1/?of=copy-9a4753e195&utm_source=telegram&utm_medium=smm