Самоосвіта – як підтримка рівня кваліфікації судового експерта

Самоосвіта – як підтримка рівня кваліфікації судового експерта

Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Сьогодення тісно пов’язане із становленням інформаційного суспільства, пришвидшенням інноватизації та мережевих зв’язків. Це в своє чергу спричиняє потребу в працівниках із цифровими уміннями, навичками і компетенціями, новими спеціальностями й кваліфікаціями відповідно до потреб сучасного ринку. Вирішення таких потреб можливе при безперервній освіті, яка може реалізовуватися на відкритих освітніх платформах.

Саме таким засобом в Україні є цифрова освіта, яка головним чином функціонує за рахунок цифрових технологій, що реалізуються шляхом використання Інтернету. Для цього, з початку року в Україні стартувала освітня онлайн-програма з підвищення цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта».

Для більшості працівників Експертної служби МВС, окрім виконання своїх посадових обов’язків, властива й здатність до самоосвіти, постійного професійного зростання та самовдосконалення, у т.ч. оволодіння елементами цифрової грамотності.

Так, впродовж липня-серпня п.р. завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Черкаського НДЕКЦ МВС Валерій Кожевніков проходив навчання на Національній онлайн платформі з цифрової грамотності по курсу «Персональні дані», а також завершив базовий курс із цифрової грамотності для державних службовців 1.0. на базі інструментів Google. По завершенню курсів були успішно здані фінальні тестування та отримані іменні сертифікати.

Черкаський НДЕКЦ МВС України