کارگاه مادر و کودک(بازی ،شادی ، خلاقیت) (پایه پیش دبستان و اول دبستان)

کارگاه مادر و کودک(بازی ،شادی ، خلاقیت) (پایه پیش دبستان و اول دبستان)

دوشنبه 4 دی ماه 96 (مجتمع آموزشی طلوع سبز)