Mo

Mo


مثل اغلب تغییرات مهم دنیای فناوری، این یکی را هم مدیون ژاپنی ها هستیم. ژاپنی هایی که برای نشان دادن احساسات خود درپس متن ها و تصاویر، به دنبال راه حلی کوتاه و موثر بودند. راهکاری که درنهایت توسط یک کارمند جوان و اقتصاد خوانده کشف شد.«شیگه تاکا کوریتا » را به عنوان پدر اموجی ها Emoji می شناسند. کسی که با طراحی های ساده اش برای این صورتک ها، توانست توجهات را به سمت آن ها جلب کرده و با مرور زمان طرح هایش را کامل تر کند. سال1995 نقطه شروع فراگیری این نشانه های تصویری بود؛ و حالا بعد از گذشت دو دهه، آن ها را می توانیم در همه جا ببینیم.


تصویرگری دیجیتا.

از کیببوردهای تلفن های هوشمندمان گرفته تا تمام برنامه های ارتباطی که استفی کنیم. اموجی هایی که به ما اجازه می دهند بدون نوشتن چندین کلمه، فقط با یک نشانه بتوانیم احساس و برداشت های خودمان رابه طرف مقابل نشان دهیم. بی دلیل نیست که آن ها را زبان گویای نسل جدید می خوانند.نسلی که در ارتباطات انسانی هم راه و روش خودش را برگزیده است. مسیری که فقط با گذشت زمان می توان درستی یا نادرستی آن را متوجه شد.


www.bahookreview.com/360h