Lab

Lab

Danyil Zhyhinas

Варіанти індивідуальних завдань

Завдання 1

Розробити програму, яка виводить на екран монітора одним оператором Ваше прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання та місце проживання, розбиваючи цю інформацію на три рядки.

Завдання 2

Розробити програму, яка обчислює та виводить значення t1 і t2 за формулами, які відповідають варіанту індивідуального завдання (див. табл.1). Визначити області допустимих значень параметрів формул та задати довільні значення із цих областей. Параметри з назвами a і b - цілі, решта параметрів – з плаваючою точкою. Значення параметрів з іменами x і y повинні вводитися з клавіатури, значення решти задаватися як початкові значення відповідних змінних.