Kaspersky

Kaspersky

Beautiful Life magazine

پس از تحریم نرم افزار امنیتی موفق کسپرسکی، توسط ترامپ ، کرملین این حرکت امریکا را محکوم کرده و اعلام کرد این حرکت روی روابط کاری با امریکا سایه انداخته و به نیت فلج کردن کسپرسکی در مارکت جهانی صورت گرفته است.

ظاهراً آقای ترامپ برای رفع عطش ستیزه جویی ذاتی خود شروع به جنگ علیه ایران و روسیه در زمینه آی تی شده است. حذف نرم افزارهای ایرانی اول از اپ استور بعد از گوگل پلی و سپس تحریم ایران توسط GSMA

نمونه ای از حرکات اخیر جناب آقای ترامپ رییس جمهور روانی امریکا میباشد.

(البته این جمله رو کرملین نگفته خودم گفتم 😀) 


🌁 https://t.me/Beautifullifemag