juurapark

juurapark


Kohtunik: Europargi trahvinõuete saatuse otsustab ikka maanteeamet

Agaate Antson Reporter

4-5 minutit

Kohtunik Kaire Pikamäe ütleb, et Europargis tasu maksmisele vilistajaga ei juhtu praegu midagi, kuid ei saa välistada, et trahvid nõutakse sisse tagantjärele. FOTO: Sander Ilvest

FOTO: Sander Ilvest

Europark on aastaid maanteeametiga kohut käinud, kuna maanteeamet ei ole nõustunud parkimistrahvi saanud sõidukijuhtide andmeid eraparklale väljastama. Nädal tagasi otsustas Tallinna Ringkonnakohus aga esimest korda, et maanteeameti põhjendused korduvrikkujate andmeid mitte jagada ei ole piisavad.

Maanteeamet oli seisukohal, et Europargi soov võlgnike andmeid liiklusregistrist kätte saada ei ole põhjendatud, kuna eraparklana saaksid nad kasutada teisi olemasolevaid meetmeid andmete saamiseks, nagu näiteks tõkkepuu paigaldamine või sõiduki teisaldamine. Maanteeameti eesmärk on olnud isikuandmeid kaitsta ja vältida ka nende hinnangul põhjendamatut ametile langevat halduskoormuse kasvu. Kohus aga leidis nüüd, et need põhjendused ei sobi.

Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Kaire Pikamäe selgitas, et normid pole küll muutunud, kuid kohus on veendunud, et õiguse tõlgendamine ei tohiks anda võimalust kuritarvitamiseks. Europark oli nimelt esitanud taotluse viie sõidukijuhi andmete teada saamiseks, kes olid parkimistrahvi maksmata jätnud vastavalt 29, 17, 14, 13 ja 6 korral.

Isikud kasutasid olukorda ära

«Oli kujunenud olukord, kus oli teada, et Europargile vajalikke andmeid ei anta. Teatud isikud kasutasid seda ära,» nentis ta.

Samas nentis Pikamäe, et kuigi kohus saab öelda, et maanteeameti põhjendused pole piisavad, ei saa nad maanteeametit kohutada andmeid välja andma. «Praegusel juhul on antud maanteeametile õigus öelda, kas huvi on põhjendatud, mitte kohtule. Kohus saab ainult kontrollida, kas maanteeamet on huvi põhjendatust õigesti hinnanud,» selgitas ta.

Isegi kui maanteeamet lõpuks otsustab kõnealuse viie rikkuja andmed Europargile anda, ei tähenda see, et nii hakkab see toimuma ka edaspidi ja Europark saab hakata hõlpsalt trahve välja nõudma. Võimalik, et Europargil tuleb endiselt iga kord andmete teada saamiseks kohtusse pöörduda.

Tänane rikkuja ei saa olla kindel, et tema leppetrahvi tulevikus sisse nõudma ei hakata.


«Me ei saa prognoosida, mis nüüd juhtuma hakkab. Siin võib veel mõni vaidlus tekkida, aga tõenäoliselt mitte hulgaliselt. Kui piirid vaieldakse selgeks, siis on see teema maas,» ütles kohtunik Pikamäe ja lisas, et piirid, mi eeldustel võiks Europargile sõidukijuhi andmeid väljastada, peab paika seadma siiski maanteeamet. Kohus saab maanteeameti otsuse vaidlustamisel vaid tagant järele kontrollida selle õiguspärasust.

Nendega, kes praegu pargivad ja otsustavad selle eest mitte maksta, ei juhtu praegu aga veel midagi. «Tänasel päeval ei ole Europargil endiselt võimalik maanteeametilt sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmeid saada. Aga me ei tea, kas veebruarist tekib see võimalus, kui maanteeamet oma seisukoha esitab. Tänane rikkuja ei saa olla kindel, et tema leppetrahvi tulevikus sisse nõudma ei hakata. Kui maanteeamet peaks oma praktikat muutma, siis rikkujad peavad selle riskiga arvestama,» selgitas ta.

Amet: asjaolud on muutunud

Kokkuvõttes on lahend Pikamäe sõnul siiski võit Europargi jaoks, sest esimest korda on selles küsimuses toimunud edasiliikumine ning maanteeamet enam samu põhjendusi keeldumiseks välja tuua ei saa.

Maanteeameti õigusosakonna juhataja Kristo-Taavi Ruusi sõnul menetleb maanteeamet praegu sama taotlust viie rikkuja kohta uuesti ning teeb siis uute põhjendustega otsuse, kas andmeid väljastada või mitte.

Ruus märkis, et vahepeal on muutunud mitu asjaolu, näiteks kehtib uus isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR. Samuti võivad olla vahetunud sõidukite omanikud või võivad leppetrahvinõuded olla aegunud. Uue otsuse tegemisel plaanib maanteeamet kõiki neid asjaolusid kaaluda ja puudutatud isikud ka ära kuulata, ütles Ruus.

Tema sõnul tehakse uus otsus esialgsete plaanide kohaselt veebruaris, kuid milliseks see võib kujuneda, ta ennustada ei soovinud.