jainasadi

jainasadi

jainasadi


هنگامی که نهال های عالی را انتخاب کردید، زمان کاشت است! اگر در گلدان یا ظروف دیگر کاشت می کنید، حتما از مخلوط گلدانی با کیفیت استفاده کنید. اگر مستقیماً در زمین کاشت می‌کنید، مطمئن شوید که خاک شل باشد و خیلی مرطوب یا خشک نباشد.


برای کاشت، یک سوراخ کوچک حفر کنید که به اندازه کافی برای گلوله ریشه باشد. گیاه را به آرامی از ظرف بیرون بیاورید و ریشه هایی را که محکم زخمی شده اند شل کنید. گیاه را در سوراخ قرار دهید و اطراف آن را با خاک پر کنید و به آرامی آن را بکوبید. به خوبی آبیاری کنید و به طور منظم به آبیاری ادامه دهید، مخصوصاً در دوره های خشک.


با کمی مراقبت، نهال های شما به سرعت به گیاهان سالم تبدیل می شوند. به زودی، می‌توانید از میوه‌ها (یا سبزیجات، یا گل‌ها) کار خود لذت ببرید!

وقتی آماده فروش نهال بادام در بیرون هستید، باید چند نکته را در نظر بگیرید. اولین مورد آب و هوا است. شما می خواهید پیش بینی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که دما برای نهال ها خیلی گرم یا خیلی سرد نیست. اگر قرار است یک روز به خصوص گرم باشد، ممکن است بخواهید برای پالیزنهال ها تا عصر که دمای هوا خنک تر می شود صبر کنید.

Report Page