IRNA

IRNA

طاها اصغرخانی

نقل سنتی ارومیه زینت دیرینه سفره های نوروزی

نقل یکی از سوغاتی های سنتی ارومیه می باشد که در تهیه آن از انواع مغزها استفاده می شود
نقل ارومیه تنوع بسیاری دارد که نقل بیدمشک، گردویی، گل محمدی و پسته ای از معروفترین انواع آن است