بهبود عملكرد؛قانون اول- سوال سوم(تکنیک سوم) 

بهبود عملكرد؛قانون اول- سوال سوم(تکنیک سوم) 


شبكه رويش

همانطور که در نوشتار "چگونگی طراحی برنامه های اثربخش بهبود عملکرد "گفتیم براساس 4 قانون شرکت مشاوره بین و شرکا تکنیک ها و ابزار هايي برای شروع ارزیابی تیم مدیریت ارشد از وضعیت موجود و تعیین نقطه عزیمت شرکت به شما معرفی می شود. در روزهاي گذشته تكنيك اول و دوم مبتني بر قانون اول به حضورتان معرفي گرديد، مبتني بر همان قانون(بهای تمام شده» تولید و «قیمت» فروش همیشه در حال کاهش است) ،تكنيك سوم در اين نوشتار خدمتتان ارائه ميگردد.

قانون اول- سوال سوم(تکنیک سوم) ،سوال: کدام یک از محصولات شما پولساز هستند و چرا؟
بسیاری از مدیران خیال می کنند از سودآوری هر کدام از محصولات خود آگاهند اما فراموش می کنند که حسابداری سنتی می تواند در این زمینه بسیار گول زننده باشد. تکنیک مورد استفاده برای پاسخ به این سوال تحلیل سودآوری خط محصول(PLP)می باشد (در اينده اين تكنيك در شبكه رويش معرفي خواهد شد.)و این امکان را برای شما فراهم می آورد تا سودآوری واقعی هر کدام از محصولات را در سبد محصولات خود تعیین کنید. مبتنی بر این تحلیل می توانید متوجه شوید که اولا تمرکز تلاش های کاهش هزینه خود را کجا قرار دهید، دوما اینکه چگونه قیمت گذاری بهینه داشته باشید و سوما اینکه کدام محصولات را دیگر باید از سبد محصولات خارج نمود.

نکته مهم: لازمه بکارگیری این تکنیک آن است که سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت(ABC) مبنای شناسایی و تخصیص هزینه ها باشد و این در حالی است که در بسیاری از شرکت ها سیستم هزینه یابی استاندارد(SC) مورد استفاده قرار می گیرد. پس یکی از اولین تصمیماتی که می توانید بگیرید این است که با مشورت با بخش حسابداری شرکت، هر چه سریعتر نسبت به پیاده سازی سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرکت خود اقدام کنید