henryasadi

henryasadi

henryasadi

شروع با نهال چند اشکال دارد.


1. هزینه


یکی از بزرگترین معایب شروع با فروش نهال برترنهال هزینه آن است. خرید نهال می تواند گران باشد، به خصوص اگر به دنبال گونه های کمیاب یا سخت می گردید. اگر بودجه کمی دارید، شاید بهتر باشد از بذر شروع کنید.


2. در دسترس بودن محدود


یکی دیگر از معایب شروع با نهال این است که ممکن است همیشه در دسترس نباشند.


هنگامی که یک نهال می کارید، در اصل به یک گیاه جوان شروعی در زندگی می دهید. نهال ها معمولاً از بذر در یک محیط کنترل شده مانند گلخانه شروع می شوند. این شرایط ایده آلی را برای گیاه جوان فراهم می کند تا شروعی قوی داشته باشد، از جمله محافظت در برابر آب و هوای سخت و شکارچیان.


هنگامی که نهال بادام برتر نهال به اندازه کافی بزرگ و قوی شد، می توان آن را در باغ خود پیوند داد. این کار معمولا زمانی انجام می شود که نهال 4-6 هفتگی دارد. پیوند نهال ها شانس بیشتری برای زنده ماندن نسبت به کاشت مستقیم بذرها در زمین به آنها می دهد.

Report Page