gerd790

gerd790


وقتی صحبت از کاشت می شود، نهال ها مزایای زیادی دارند. یکی، مراقبت از آنها بسیار راحت تر از گیاهان بالغ است. آنها همچنین فضای کمتری را اشغال می کنند، که آنها را برای باغ های کوچک یا گیاهان داخلی عالی می کند. خرید نهال گردو فرنور ها همچنین در برابر آفات و بیماری ها مقاوم تر هستند.


یکی دیگر از مزایای نهال این است که می توان آنها را راحت تر از گیاهان بالغ پیوند داد. این به این دلیل است که سیستم ریشه آنها به اندازه کافی ثابت نیست، بنابراین می توان آنها را بدون آسیب رساندن به گیاه جابه جا کرد. این امر نهال ها را برای شروع یک باغ در یک مکان جدید ایده آل می کند.


در نهایت، نهال ها برای افرادی که می خواهند با انواع مختلف گیاهان آزمایش کنند، گزینه بسیار خوبی است. از آنجایی که آنها نسبت به گیاهان بالغ قیمت کمتری دارند، آزمایش انواع مختلف نهال آسان تر است تا ببینید کدام یک در شرایط آب و هوایی و خاک خاص شما رشد می کنند.


به طور کلی، انواع نهال گردو پالیزگردو ها دارای مزایای بسیاری هستند که آنها را به انتخابی عالی برای باغبانان با تمام سطوح تجربه تبدیل می کند. بنابراین اگر به دنبال راه اندازی باغ هستید، حتماً نهال را به عنوان اولین گزینه خود در نظر بگیرید.

Report Page