fr

fr

emma

dégénérescent               той, що вироджується/ занепадає/ занепадний

fournisseur d'accès       інтернет провайдер

solution (à)       рішення

participant (à)  учасник

faire état de qch             повідомляти про / надавати значення

la complaisance             поблажливість

séculaire            віковий/ столітній

on se demande…           виникає питання…

exiger / demander / réclamer / revendiquer    вимагати/ затребувати

une fossé          прірва

préconiser         рекомендувати

technologies de pointe/ hautes technologies/ high tech            передові технології

s'appréter         готуватися

se montrer prêt              демонструвати готовність

lapidaire             короткий/ стислий/ чіткий

qch de cette envergure              … такого масштабу/ такої сили

écarter des défis            долати труднощі

une méthode claire      чіткий спосіб

rendre service служити

rendre hommage à       вшанувати

brosser le portrait de   зображувати (когось)

un bâtisseur     творець (перен.)/ будівельник

exploiter son talent      реалізувати свій талант

philantropie/ bienfaisance       благодійність/ дорочинність

un mauvais calcul           прорахунок

lieutenant de   заступник/ помічник

redouter            побоюватися/ боятися

repousser qch à (la date)           відкладати/ відтерміновувати

les arts martiaux            бойові види мистецтва

donner foi aux rumeurs              вірити чуткам

surveiller de près           пильно наглядати

ouï-dire/ les on-dit/ bruits        чутки

en marge de     на полях (конференції)

donner une impulsion/ un coup d'envoi             дати поштовх/ імпульс

progresser dans le bon sens     рухатися у правильному напрямку

des avancées encourageantes обнадійливі успіхи

les acteurs économiques           суб’єкти господарювання

travailler de concert      спільно/ злагоджено працювати

œuvrer en faveur de la paix      докладати усіх зусиль заради миру

briser le cycle   розірвати коло

de manière solidaire     солідарно

digitalisation     перехід на ціфрові технології

une baisse drastique    різке зниження/ спад

se classer 1er   очолити/ бути першим у списку

faisant semblent            під виглядом

supersonique  надзвуковий

la teneur du sucre         вміст цукру

chef lieu de...   головне місто/ центр

un envoyé spécial          спецкор

au large de        на рейді/ біля берегів

limoger qn         звільнити (з посади)

un barrage filtrant         пропускний пункт (на автошляхах

nuitée dans les hôtels  ніч у готелі

agacer qn           дратувати/ заважати

la solution à qch              рішення для…

émettre des doutes sur qch    висловлювати сумніви

la décharge       звалище (сміття, відходів)

être en mesure de faire qch     бути у змозі щось робити

le taux de natalité/ mortalité    рівень народжуваності/ смертності

analyste             аналітик

 démuni de       не мати чогось/ позбавлений чогось

coditionner qch à qch   обумовлювати щось чимось

revêtir une importance               бути важливим

stupéfiants       наркотики

dire leur peur   сказати про свої страхи

changer le regard sur qch           інакше подивитися на

savoir où on en est        знати, на якому ми етапі

n'avoir pas beaucoup de poids мало значити/ важити

manifestation familiale сімейна нарада

problème de regard     проблема сприймання (чогось/когось)

nous nous posons une question insolite             ми ставимо незвичне запитання

Fête de l'indépendance              день незалежності

en grande pompe          пишно/ масштабно

symbolisé par  асоціюється з/ позначений (чимось)

date anniversaire           ювілейна дата

gerbe de fleurs               пишний букет/ оберемок квітів

relayer la propagande  

énarque             выпускник Национальной школы администрации (E.N.A.)

dans le moindre détail до найдрібніших деталей

plancher le soir працювати/ гарувати вечорами

achopper sur    спіткнутися об щось

décerner le Prix              нагородити премією/ вручити премію

être recompencé de prix           отримати премію

frapper de plein fouet вразити/ сколихнути

étrangler            душити

salle de musculation     тренажерний зал

en coulisse        за лаштунками

controversé      суперечнивий/ резонансний

arriérer; différer; proroger; reculer; remettre; retarder; suspendre;   відкладати/ відтерміновувати

être sujette à polémique           бути предметом полеміки

aux abords de qch         на підступах/ поблизу

détracteur         критик

pérennisation  увіковічнення

période probatoire       випробувальний період

donner un signal très fort          дати потужний сигла

le Comité Nobel norvégien       Нобелівський комітет

faire bouger les choses               зрушити з місця/ змінити щось

coussin autogonflant/ coussin de sécurité / sac gonflable /coussin gonflable /airbag    подушка безпеки (в автомобілі)

télépéage          система автоматичного збору мита

la population mondiale насеоення світу

l'accroissement de la population            зростання населення

revoir à la hausse/ à la baisse   переглянути на користь збільшення/ зменшення

la fécondité      фертильність

dans le continent           на континенті

être surpeuplé бути перенаселеним

être sousdiplômé/ surdiplômé з недосатньою кваліфікацією/ із занадто високою кваліфікацією

échafaudage    риштовання

être perturbé  працює з перебоями

s'échouer          сісти на мілину

les épaves         уламки (судна)

être privé de courant   не мати електроенергії

jeter l'ancre      киунти якір

enfoncer (о корабле); sombrer; se noyer/ couler à fond          затонути/ піти на дно

 garde-côtes     берегова охорона

remonte-pente              підйомник

flambeau olympique    

conjointement/ en conjonction/ en commun/ de concert/ en coopération/ en tandem/ de concertation/ en concertation avec / en groupe / de manière collégiale            

invité de marque           

perpertuer la race humaine      

une grossesse non-désirée       

IVG - interruption volontaire de grossesse        

déplorable        

condamnable   

les us et coutumes        

la réduction de la mortalité maternelle

entreprendre des actions          

potentialités     

accoutumance 

connaître de profondes divisions           

bénévolat          

retirer le contenu          

 plébiscite (m)  

aller à l'encontre de / ne pas être conformes à

qualifier de qch               

vetuste               

inégalement