Физика❗️

Физика❗️● Фотоэффект заңдарына сәйкес келетіні: қанығу фототок күші түскен жарықтың интенсивтілігіне тәуелді, әр металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасы бар, фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы түскен жарықтың жиілігіне тәуелді


● Біртекті магнит өрісіне қойылған сым раманың айналу жиілігі 3 есе арттырылды, ЭҚК амплитудасы мен айнымалы токтың жиілігінің өзгерісі: 3 есе артады, 3 есе артады


● Электр тогын тасымалдайтын бағандар қашықтаған сайын, кішірейе беретін сияқты болып көрінуі: бақылаушының көру бұрышының кішіреюіне байланысты


● Шелектегі су массасы 2 есе кемісе, су салмағы: 2 есе кемиді


● Мұздың, судың және су буының молекулалары: бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді


● Ыдыстағы тұзды суда таза судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Тұрақты температурамен мұз толық ерігенде судың деңгейі: көтеріледі


● Абсолют қара дене: барлық жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алатын дене


Радиактивтік процесін ашқан: Мария Склодовская-Кюри


●Жылулық сәулелер: инфрақызыл сәулелер


● Ампер күшінің бағыты: сол қол ережесімен анықталады


● Көптеген оптикалық аспаптардың және адам көзінің айыру қабілеттілігіне шектеу қоятын құбылыс: дифракция


● Молекулалардың еріткіштің әрекетінен иондарға ыдырауы: электролиттік диссоциация


● Электролит құйылған электродтары бар ыдыс: электролиттік ванна


● Контурдың кедергісі нөлге тең болғанда: магнит ағынының сақталу заңы орындалады


● Электромагниттік индукция құбылысын ашты: Майкл Фарадей 


● Диамагнетизм эффектісін ашты: Майкл Фарадей


● Диамагнетизмнің пайда болуы байланысты: Лоренц күшімен


● Кюри температурасы: заттардың ферромагниттік қасиеттері жойылады


● Магнит өрісінде күшті магниттелетін заттар: ферромагнетиктер


● Парамагнетиктерге не жатады: алюминий, платина, азот, оттек, вольфрам


● Диамагнетиктерге не жатады: мыс, мырыш, висмут, шыны, инертті газдар, сутек

 

● Кеплердің бірінші заңы: Әрбір планета Күнді эллипстік орбита бойымен айналып жүреді және оның фокустарының бірінде Күн тұрады.


● Кеплердің екінші заңы: Күнді планетамен жалғастырып тұратын түзу бірдей уақыт аралығында аудандарды қамтып өтеді


●Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығын анықтаған: О. Штерн


● Универсал газ тұрақтысы дегеніміз - заттың 1 молінің температурасын 1 Кельвинге арттыру үшін оған қанша жылу мөлшерін беру қажет екенін көрсететін шама