Философия

Философия

Сергей

каждый ищет по 4 вопросов, потом скидывает их в конфу. Искать надо в конспекте лекций и в интернете. Желательно ориентироваться на конспект лекций и в первую очередь искать их именно там.

ссылка на конспект

вопросы:

1. Предмет, структура та функції філософського знання. Особливості філософського мислення.
2. Співвідношення філософії та науки. Специфіка філософського та наукового знання.
3. Місце метафізики у структурі філософського знання. Мети та задачі метафізики.   
4. Значення філософських категорій.
5. Предмет онтології .
6. Предмет гносеології.
7. Теоретични та концептуальни передумови мислення.
8. Раціональне мислення та раціоналізм як модель пізнання. Онтологічний та гносеологічний раціоналізм.
9. Принципи раціонального мислення.
10. Мети та засоби раціонального пізнання.
11.Значення ідеалізації (створювання ідеальних об’єктів) для розвитку наукового пізнання.
12. Об’єктивний та суб’єктивний ідеалізм.
13. Критерії  істини у філософії раціоналізму.
14. Проблема співвідношення віри та розуму. Значення схоластики що до рішення цей проблеми.   
15. Мова та розум: проблема узгодження.
16. Містичне мислення та містицизм як модель пізнання.
17. Емпіричне мислення та емпіризм як модель пізнання.
18. Класичний раціоналізм і формування норм наукового мислення.
19. Значення поняття субстанції як підґрунтя наукового знання.
20. Ідея порядку та принцип універсалізму у класичному раціоналізмі.
21. Матеріалізм як теоретичний принцип наукового пізнання. Матеріалізм як світогляд.
22. Механіцизм як теоретичний принцип наукового пізнання.
23. Детермінізм як теоретичний принцип наукового пізнання..
24. Об’єктивізм та суб’єктивізм як напрямки пізнання. Проблема об’єктивності знання.
25. Сутність скептичної позиції в філософії. Агностицизм.
26. Трансцендентальний принцип філософії І.Канта та новий погляд на задачі метафізіки.
27. Обгрунтування співвідношення емпіричного та раціонального мислення.
28. Антиномії чистого розуму та проблема відношення глузду та розуму у пізнанні.
29. Проблема межі використання розуму у філософії І.Канта.
30. Діалектика як теорія пізнання. Протистояння діалектики та метафізики.
31.Ірраціоналізм як модель мислення та пізнання. Спiввiдношення рацiоналiзму та iрраціоналізму.
32. Принципи iрраціонального пізнання.
33. Мета і засоби пізнання у філософії життя. (Ф.Ніцше).
34. Проблема сенсу життя у філософії екзистенціалізму.
35. Філософія мови у ХХ ст. Поняття знаку, символу, значення та сенсу.
36. Засоби розуміння свідомості у філософських концепціях ХХ ст.
37. Поняття інтуїції та її роль в процесі пізнання.
38. Символічне та симулятивне мислення. Реальне та віртуальне у мисленні та культурі.
39. Поняття свободи у класичній та сучасній філософії.
40. Статус ціностей у людському існуванні та поняття культури .

Сергей - 1, 11, 21, 31

Валентин - 2, 12, 22, 32

Антон - 3, 13, 23, 33

Никита - 4, 14, 24, 34

Стас - 5, 15, 25, 35

Дима - 6, 16, 26, 36

Ангелина - 7, 17, 27, 37

Виталик - 8, 18, 28, 38

Аня - 9, 19, 29, 39

Артем - 10, 20, 30, 40

Дедлайн: пятница 16 число. Ответы желательно присылать txt или doc (odt).


В любом случае будут вопросы, на которые кто-то не сможет найти ответа, так что если какой-то вопрос кажется слишком сложным, то просто попробуйте найти на него ответ и если что, то все равно потом, когда будет формироваться пдфку каждый сможет внести правку, если совсем-совсем не находится, то потом, когда все закончат мы будем разбираться с проблемными вопросами.