faktury-vat-program-do-faktur

faktury-vat-program-do-faktur

personewou

Niezależnie od branży działalności firmy, końcowym etapem i najistotniejszym celem jest sprzedaż produktów czy usług. Oddziały sprzedaży, wsparte pomocą reprezentantów handlowych, zabiegają o poszerzenie listy kontrahentów, co ostatecznie przekłada się na zwiększenie liczby faktur i pozostałych dokumentów księgowych. W celu usprawnienia działu fakturowania, kierownik jednostki powinien zadbać o dobry program do faktur. Takie narzędzie nie tylko ma za zadanie ułatwienie pracy właściwym działom, gdyż dba również o należytą ewidencję sprzedaży, chroniąc przed niepotrzebnym bałaganem w dokumentacji.

Faktury vat

Trzeba pamiętać o tym, że faktura VAT nie tylko ma program do faktur na celu potwierdzić sprzedaż, gdyż jest dokumentem uprawniającym do uzyskania należności. Program do fakturowania powinien posiadać wiele opcji, a nie tylko umożliwiać generowanie faktur. Sprzedaż to proces złożony, w wyniku którego wystawianych jest wiele innych dokumentów. Obok powszechnie znanych faktur i magazynowych WZ-tek, ze sprzedażą ściśle powiązane są dokumenty kasowe, takie jak Kasa Przyjęła i KW, Międzynarodowy List Przewozowy (wymagany przy eksporcie).

Program do wystawiania faktur

Program do fakturowania winien umożliwiać także dostarczanie różnego typu protokółów. Trzeba także mieć na uwadze, iż faktury VAT mogą zawierać czasem pomyłki, wobec czego program powinien w łatwy sposób umożliwiać ich poprawę. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, sprzedawca posiada prawo do poprawienia każdego błędu poprzez wystawienie korekty VAT. Z uwagi na różne ustalenia z kontrahentami, niekiedy następuje konieczność modyfikacji informacji na fakturze, które na moment wystawienia dokumentu były zgodne ze stanem faktycznym, co także powinien umożliwiać właściwie przygotowany program do fakturowania. Każda korekta dokumentu pierwotnego powinna zostać wzięta pod uwagę przez program w raportach sprzedaży, co stanowi kluczową kwestię, z pewnością pozytywnie wpływającą na wykonywane obowiązki. Trzeba mieć świadomość, iż istnieją na rynku uboższe wersje programów do fakturowania, które nie są dostosowane do polskich regulacji. W takiej sytuacji, przy wyborze programu do faktur warto wziąć pod uwagę także to kryterium. Przykładem dedykowanego programu do faktur dla polskich przedsiębiorstw, jest system opracowany przez Rafsoft. W zależności od potrzeb i rozbudowanej struktury organizacyjnej firmy, możliwe są następujące warianty programu: START, STANDARD, PRO. Program do faktur oferowany przez Rafsoft ma opcję JPK Faktury, co stanowi dowód, iż jest to rozwiązanie dostosowane do bieżących potrzeb. Wybierając program do fakturowania, należy skupić uwagę na posiadanie funkcji importu i eksportu danych i jej zakres. Wspomniany program posiada takie możliwości, umożliwiając pełną kontrolę nad danymi i ich swobodny transfer gdy wystąpi taka konieczność.

Dobór program do fakturowania

Odpowiednio dobrany program do faktur pozwala osiągnąć gwarancję rzetelnego rejestru istoty firmy, czyli sprzedaży. Prawidłowo wystawiane faktury VAT mają korzystny wpływ także na wizerunek firmy w oczach odbiorców. Jedno jest pewne, nieczytelna zawartość faktur prowadzi do ryzyka pomyłek ze strony klientów, chociażby podczas realizacji przelewów, stąd decyzja o zakupie odpowiedniego programu do fakturowania może być tylko jedna - pozytywna. Z uwagi na rozpiętość ofert, może być problem z wyborem konkretnego systemu, niemniej jednak warto pamiętać, iż rozwiązanie oferowane przez rafsoft.net zawiera wszystkie funkcje niezbędne w każdym dziale fakturowania.