CZ

CZ

me


1. Rodina. Národností a povolání

Člověk m. человек, muž m. мужчина, žena f. женщина, chlapec m. парень , hoch m. парень (разг), kluk m. мальчик, dívka f. девушка, holka f. девушка (разг.), ditě n. ребёнок, stařec m. старик, stařenka f. старуха

Rodina f. семья, otec, tatínek m. отец, папа, matka, maminka f. мать, мама, děti n. дети, syn m. сын, dcera f. дочь, sourozenec m. единоутробный брат или сестра, bratr m. брат, sestra f. сестра, dědeček m. дедушка, babička f. бабушка, manžel m. муж, супруг, manželka f. жена, супруга

Příbuzný m. родственник, strýc, strýček m. дядя, дядюшка, teta, tetička f. тётя, тётушка, snacha f. невестка, zeť m. зять, tchán m. свёкор, тесть, tchýně f. свекровь, тёща, bratranec m. двоюродный брат, sestřenice f. двоюродная сестра, neteř f. племянница, synovec m. племянник


Studovat учиться, jsou podobne они похожи, moc очень, na gymnáziu в гимназии, viď ведь так?, vzpomínat na koho/co вспоминать кого, nakupovat делать покупки, školka, mateřská škola f. детский сад, být zaměstnany иметь работу, žít,-iji,- ješ жить, venkov m. деревня, провинция, občas время от времени, prazdniny каникулы, dozvědět se узнать, komplikované сложное, zatím пока что, opravdu на самом деле, složitě сложно, většina большинство, vyhoda f. выгода, výchova f. воспитание, vždy всегда, být spokojený s kým быть довольным кем-то, pravě именно, proto поэтому, rozhodnout решить, počkat подождать, dokud до тех пор пока, vlastní собственный, nepřijemnost f. неприятность, ohledně насчёт кого/чего, tudíž следовательно

Pozor!Внимание!

Studovat na univerzitě, na vysoké škole, na gymnáziu, učit se česky, anglicky изучать чешский, английский, být na návštěvě быть в гостях, navštěvovat посещать, навещать, jít na návštěvu идти в гости, navštivit посетить, навестить, mít návštěvu иметь гостей, návštěva гости


Chodit do školy, do práce, po obchodech

Pracovat na poliklinice, v nemocnici, v firmě

podnikat заниматься предпринимательской деятельностью

být v domacnosti быть домохозяйкой, v důchodu на пенсии


2. Vzhled a povaha člověka