Clash Dynasty Rules

Clash Dynasty Rules

by Exmor


ONLY DEAD HAVE SEEN THE END OF WAR

War never ends. Even if it seems so.
Once the war begins, only humans ends in war.


з метою впорядкування відносин серед учасників клану,
розуміючи нагальну потребу у висвітленні основних вимог до учасників клану,
усвідомлюючи необхідність у справедливій, чесній та приємній для всіх грі,
наступні правила є загальнообов'язковими для всіх учасників клану.


Зміст

  1. Загальні положення
  2. Права та обов'язки учасників
  3. Вимоги до пожертвувань військ
  4. Вимоги до гравців
  5. Ведення війни кланів
  6. Ведення ігр кланів
  7. Прикінцеві положення


Загальні положення

Клан існує задля:

– об'єднання зусиль у розвитку власної бази;
– здобування нових та кращих навичок ведення бою;
– формування стратегічного та тактичного мислення гравців як на полі бою, так і під час формування списку учасників війни кланів, розрахунку тактики ведення атак у війнах кланів;
– прискореного розвитку бази;
– отримання загального задоволення від гри.

З метою розуміння правил усіма гравцями в однаковій мірі, використовується наступна термінологія:

Трофіпуш – оголошення головою клану або співкерівником загального набору максимальних кубків гравцями, з метою перевірки сил клану, виходу в топ рейтинг кланів.

Фарм (на кв) – неспортивна поведінка учасника війни кланів, що характеризується атакою на завідомо сильнішого суперника, з метою отримання бонусів за атаку, в ситуації, коли клан потребує максимальної кількості зірок з атаки, та за наявності не взятих зірок нижче.

Війна кланів – кв

Донат – пожертвування військ гравцям та на карту війни кланів

Топ війська – максимально можливий рівень військ, з урахуванням бонусу клану.

Топ гравці – учасники клану, які мають найвищі показники прокачки рівня військ.

Бонус клану – привілеї, що надаються гравцям, внаслідок підвищення рівня клану.

Значок участі – знак зеленого або червоного кольору, який символізує про готовність гравця брати участь у війні кланів.

Цикл війн кланів – систематичне ведення війни кланів без значної затримки між війнами. По завершенню однієї війни, одразу розпочинають іншу.

Спам – недоречні повідомлення у чат клану, дублювання інформації без нагальної потреби.


Права та обов'язки учасників

Обов'язком для всіх учасників клану є взаємоповага та адекватність. Жодні обставини не надають вам права порушувати ці норми спілкування та взаємовідносин.

Безпосереднє керівництво клану здійснює глава клану.

Співкерівники здійснюють, у межах своїх повноважень, формування політики клану щодо набору нових учасників, ведуть загальну статистику активності учасників клану та забезпечують заповнення військами карти війни кланів, сприяють іншим гравцям у донаті військами вищого рівня. Приймають рішення про виключення гравця з переліку учасників клану.

Старійшини здійснюють, у межах своїх повноважень, залучення нових гравців у клан (з урахуванням вимог до нових учасників клану), та слідкують за дотриманням правил рештою учасників клану.

Учасники клану забезпечують взаємне пожертвування військ, з урахуванням бонусу клану та вимог у запиті на пожертву.

Гравців може бути підвищено за видатні заслуги перед кланом. Видатні заслуги перед кланом – дотримання правил клану.

До переліку заслуг перед кланом включено, та не обмежується, відповідальне ставлення до війн кланів (участь, зірки за атаки, здійснення атак відповідно до тактики та в інтересах перемоги клану), участь в іграх кланів (взяття більне 50% балів, 2к+), активне пожертвування військ іншим учасникам клану, перебування у клані досить довгий час, довіра до вас (як надійного гравця).


Вимоги до пожертвування військ

Загальні вимоги до пожертвування військ зазначає кожен гравець окремо у запиті на війська. Протягом 3 годин з моменту запиту заборонено здійснювати донат не по запиту.

Запит з позначкою "КВ" закривається максимально можливим військом.

Після 3 годин з моменту подання запиту, вільні місця заповнюють воїнами, відповідно до запиту, проте рівень пожертвуваних війсь не може бути меншим за рівень військ гравця (який подав запит) з урахуванням бонусу клану. Це правило не застосовується до запитів з позначкою "КВ".

Заповнення карти війни кланів здійснюють топ гравці клану.

За випадки пожертв військ не по запиту – до відповідного гравця застосовуються санкції. За багаторазове повторення такої поведінки гравця буде виключено з клану, не зважаючи на його досягнення.

У випадку якщо гравець випадково здійсний пожертву не по запиту, він повинен, у той же час, повідомити про це у чат клану та вибачитись.

Заборонено спамити, випрашувати війська.


Вимоги до гравців

За наявності вільних місць клан здійснює набір гравців, відповідно до наведених нижче критеріїв.

ТХ 7 – повна прокачка бази та військ з тх6

ТХ 8 – повна прокачка бази та військ з тх7

ТХ 9 – повна прокачка бази та військ з тх8, сума рівнів героїв 20+

ТХ 10 – повна прокачка бази та військ з тх9, сума рівнів героїв 45+

ТХ 11 – повна прокачка бази та військ з тх10, сума рівнів героїв 70+

ТХ 12 – сума рівнів героїв 80+


Ведення війни кланів

Усі учасники клану повинні своєчасно оновлювати інформацію про бажання участі у війнах кланів, встановлюючи значок червоного або зеленого кольору.

Не менше ніж за день до орієнтовного початку циклу війни кланів, голова клану або співкерівники, через механізм загального інформування гравців клану, надсилають інформаційне повідомлення, в якому зазначають про орієнтовний початок війни кланів та пропонують гравцям оновити зачки участі у війні кланів. Повідомлення надсилається не менше двох разів на добу (зранку та ввечері). Це правило не застосовується у середені циклу війн кланів.

Цикл війн кланів передбачає початок систематичного ведення війн кланів без значної затримки між війнами. Зазвичай, по завершенню однієї війни, одразу розпочинають іншу.

Усі учасники клану, за умови участі у війні кланів, зобов'язані прикладати максимум зусиль для досягнення показника 3-ох зірок за атаку.

Усі учасники війни кланів зобов'язані здійснювати атаки відповідно до тактики атак, що надсилається співкерівником, шляхом загального повідомлення. За відсутності повідомлення застосовується загальнообов'язкове правило – перша атака на -2 позиції, друга атака на -1 позицію від власної позиції на мапі війни кланів.

У першу чергу здійснюють атаки гравці, які закривають нижніх суперників, з метою оперативного планування та більш якісної зачистки середніх та вищих суперників. Наступний етап передбачає зачистку середніх гравців суперника. Заключний етап – битва титанів, розподіл атак серед топ гравців, задля зачистки проблемних зірок та топів суперника.

Учасники клану, які ставлять власні сили та інтересни вище за інтереси клану та перемогу у війні – видаляються з клану позачергово. Фарм на війні, до оголошення про його можливість, заборонено. Атаки вище власного дзеркала – заборонені.

Ситуативні питання вирішуються у чаті клану.

Заборонено йти на війну кланів з порожніми місцями в замку клану.

За якість власних атак учасники несуть персональну відповідальність.


Ведення ігр кланів

Участь в іграх кланів є обов'язковою для всіх учасників клану.

Зважаючи на кількість учасників – обов'язковим показником у іграх кланів для кожного гравця є 50%+ від можливої кількості балів (станом на потояну дату – не менше 2к балів).

Гравці, які не продемонстрували достатній рівень активності на іграх кланів – потрапляють до антирейтингу.


Прикінцеві положення

Правила є остаточними. Зміни та доповнення до них вносяться автором.

Правила вступають в силу з моменту публікації в шапці клану посилання на них та відправки інформаційного повідомлення всім учасникам клану.

21.07.18