Ali

Ali

Hokmabadi

بعضی از همزمانی ها حسابی آدم رو غافلگیر می‌کنه


دیشب کتاب جفری یانگ رو که مرجان خریده بود روی میز دیدم و با خودم گفتم کاش منم اینو بگیرم بخونم

صبح هم پاشدم یه تورقی کردم و دوباره دلم این کتابو خواست

صبح جلسه داشتیم و دیدم فرنوش خانم برام هدیه گرفته

.... همون کتاب رو 


زندگی خود را دوباره بیافرینید