معرفی مدیر کانال

معرفی مدیر کانال

عبدالامیر شاهزید

مسئول it بانک تجارت استان قم

مسول ورزش بانک

مدرس امنیت بانک

مدرس خدمات نوین

مدیر کانال انرژی مثبت

https://t.me/cnerjeeجهت ارسال پیام پیشنهاد یا انتقاد روی id زیر کلیک فرمایید و پیام خود را به مدیر کانال ارسال فرمایید

https://t.me/ashahamir

برای پذیرش آگهی تبلیغاتی با شماره همراه زیر یا کاربری تلگرام فوق تماس بگیرید

شماره همراه:

09125532689