Затверджено умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році