Захист ДР / ДП / МД в дистанційній формі

Захист ДР / ДП / МД в дистанційній формі

https://t.me/dnvr_31

Нормативні документи:

 • Проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських дисертацій має відбуватися з дотриманням всіх вимог «Положення про випускну атестацію студентів КПІ» та «Положення про екзаменаційну комісію» з врахуванням особливостей дистанційного режиму здійснення процедур допуску і захисту та інших встановлених вимог, зокрема: дат подачі робіт до захисту, виставлення роботи на сайті кафедри, перевірки на плагіат, надання відзивів (або їх фотокопій), рецензій (або їх фотокопій) тощо
 • Під час оголошеного карантину захисти ДР/ДП та МД мають проводитись відповідно до затвердженого на поточний навчальний рік графіку навчального процесу та розкладу захистів.
 • Заходи щодо допуску та захисту ДР/ДП та МД проводяться дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної аутентифікації здобувачів вищої освіти.
 • З метою забезпечення публічності захистів, надати можливість брати участь у дистанційному захисті всім бажаючим за умови їх попередньої реєстрації. Інформація щодо особливостей реєстрації для участі у процедурі захисту висвітлюється на сайті відповідної випускової кафедри не пізніше ніж за 1 тиждень до захисту.

            

Процедура підготовки до проведення контрольного заходу

 • Обов'язковою є наявність відзивів та рецензій на дипломні проекти/роботи та магістерські дисертації.
 • Контроль за цим покладається на керівництво кафедр та керівників ДР/ДП та МД і реалізується за допомогою засобів електронного зв’язку.
 • Дозволяється застосування фотокопій документів з їх наступним дооформленням після карантину.


Процедура проведення контрольного заходу

 1. У день захисту студент повинен підтвердити свою особу комісії, тобто пройти аутентифікацію. Як? – наприклад, показати свою залікову книжку чи паспорт/ID по відеозв’язку. В іншому разу студент вважається таким, що не з’явився на захист.
 2. Випускні екзаменаційні контрольні заходи проводяться за таким же регламентом, що і заходи семестрового контролю, передбачені Тимчасовим регламентом проведення семестрового контролю в дистанційному режимі.
 3. Захист ДП/ДР та МД здійснюється екзаменаційним комісіям (ЕК) в режимі відео-конференцій.
 4. Час на виконання екзаменаційної роботи - до 180 хвилин.


Результати

 1. Результати захистів секретар ЕК має надати електронною поштою до навчального відділу у той же день з подальшим дооформленням документів після карантину.
 2. Не пізніше наступного дня після проведення запланованих захистів секретарі ЕК надають Протоколи засідань ЕК до деканатів електронною поштою у файлі формату MS Word.
 3. Підписи на паперових примірниках всіх документів (відгуках, рецензіях, протоколах) та самі ДР/ДП і МД секретар ЕК отримує після закінчення карантину та надає дооформлені документи щодо результатів захисту до деканатів, а ДП/ДР і МД до архіву у встановленому порядку.
До закінчення карантину оформлення заявок на дипломи випускникам та додатків до них здійснюється на підставі електронних документів щодо захисту кваліфікаційних робіт студентів.