ราคาใหม่สำหรับแพคเกจธุรกิจขนาดกลางของเวลาดี

ราคาใหม่สำหรับแพคเกจธุรกิจขนาดกลางของเวลาดี

Weladee
เปลี่ยนเวลาดีแพคเกจธุรกิจขนาดกลางเปลี่ยนลูกค้าหลายรายขอให้เรากำหนดราคาเพิ่มเติม เพื่อคิดราคาเฉพาะพนักงานที่ใช้งานอยู่สำหรับแพคเกจธุรกิจขนาดกลาง การเปลี่ยนแปลงนี้สงวนไว้สำหรับแพคเกจธุรกิจขนาดกลางเท่านั้น (จากพนักงาน 21 ถึง 50 คน)


จ่ายเฉพาะพนักงานที่ใช้งาน

 

 

เรารับรู้ และตัดสินใจที่จะเสนอราคาต่อพนักงานที่ใช้งานอยู่ ทางเลือกของคุณ การตัดสินใจของคุณ

 

แพคเกจธุรกิจขนาดกลางยังคงเป็น 999 บาท สำหรับพนักงานสูงสุด 50 คน แต่คุณสามารถเลือกที่จะจ่ายต่อพนักงานที่ใช้งานอยู่ (เมื่อคุณมีพนักงานที่ทำงานอยู่มากกว่า 20 คน) ราคาอยู่ที่ 25 บาท / พนักงาน / เดือน

ตัวอย่างราคา:


ตัวอย่างราคาเวลาดีพนักงานที่ใช้งานอยู่คือพนักงานที่บันทึกเวลาเข้า-ออกงานอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือกรอกไทม์ชีทในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 

This article in English: Weladee new pricing scheme for standard plan

 


Report Page