Ви отримали академічну заборгованість, що далі?

Ви отримали академічну заборгованість, що далі?

https://t.me/dnvr_31


Актуальність станом на: 03.01.2022У вас є заборгованості, з яких у відомостях стоять оцінки «не допущено»?

Це означає, що ви не виконали умови допуску до семестрового контролю – не виконали лабораторні роботи/комп’ютерні практикуми, не виконали РГР, ДКР, не написали реферати, тобто явно недопрацювали в семестрі.

Ліквідувати наявні заборгованості ви можете виключно з дозволу кафедри, де ви навчаєтесь. Якщо кафедра не допускає вас до ліквідації заборгованості з цих дисциплін, то ви йдете на відрахування за невиконання індивідуального навчального плану.

Якщо таких заборгованостей не більше двох, то ви можете написати заяву про їх повторне вивчення (Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/37) в наступному семестрі або через семестр повторно за умови, що:

 • на знаннях, які ви б мали отримати в процесі їх вивчення не ґрунтується вивчення дисциплін наступного семестру (тобто це не діє, наприклад, для Математичного аналізу-2, якщо після нього має вивчатись Математичний аналіз-3, і вони взаємопов’язані)
 • якщо є згода кафедр і викладача.
В чому плюси?
 • Ви не відраховуєтесь з університету і, навіть, маєте змогу продовжити навчання на бюджеті, якщо вчились на ньому та якщо вчасно оформите відповідні документи.
В чому мінуси?
 • Повторне вивчення здійснюється на платній основі;
 • це додаткове навчальне навантаження для вас поряд із плановим в кожному семестрі;
 • ви втрачаєте право претендувати на академічну стипендію;
 • викладачі або кафедри можуть не погодитись на це, зважаючи на специфіку дисциплін, наприклад.

У вас заборгованості, з яких у відомостях стоять оцінки «незадовільно»?

Це означає, що ви виконали умови допуску до семестрового контролю, але не змогли отримати позитивну оцінку в основну відомість. Ліквідувати цю заборгованість ви маєте протягом тижня по завершенню сесії (два перескладання з кожної дисципліни, безкоштовно) або в інші терміни, встановлені факультетом/інститутом (у випадку хвороби в період заліків/екзаменів або у випадку надання додаткових освітніх послуг).

В чому плюс?
 • З’являється час для того, щоб «довчити» і успішно скласти ці дисципліни.
В чому мінус?
 • Викладачі чи кафедри можуть не дати свого погодження, наприклад, якщо ці дисципліни є базою для вивчення дисциплін наступного семестру, або з інших об’єктивних причин;
 • ліквідація такої заборгованості передбачає, що це додаткові освітні послуги і вони надаються на платній основі;
 • ви втрачаєте право претендувати на академічну стипендію;
 • це додаткове навчальне навантаження поряд з основним в семестрі, що навряд чи позитивно вплине на результати.

Ви не з'явились на заходи семестрового контролю з будь-яких причин (відсутність зв'язку, хвороба і т.ін.)?

Проінформуйте про ці причини кафедру, де ви навчаєтесь (куратор, завідувач кафедрою), деканат і заступника декана з навчально-виховної роботи.


Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Регламент надання платних освітніх послуг здобувачам вищої освіти понад обсяги, встановлені навчальними планами для освітніх програм; правила та умови для повторного вивчення навчальних дисциплін; терміни та необхідні документи прописані в "Положенні про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Ознайомитись з текстом можна тут (сайт document.kpi.ua) або тут (телеграм-канал Загального відділу).

Report Page