Віденський заклик заради миру в Україні. Vienna appeal for peace in Ukraine

Віденський заклик заради миру в Україні. Vienna appeal for peace in Ukraine

Переклад Українського Руху Пацифістів
Представники оргкомітету по черзі зачитують узгоджений текст декларації. Український Рух Пацифістів підтримує цей документ, в якому засуджується російська агресія та плануються антивоєнні дії заради припинення вогню та мирних переговорів.

Мир мирними засобами. Припинення вогню і переговори негайно! Заява Міжнародного саміту за мир в Україні, 2023.

Ми, організатори Міжнародного саміту за мир в Україні, закликаємо лідерів усіх країн діяти на підтримку негайного припинення вогню та переговорів щодо припинення війни в Україні.

Ми є широкою та політично різноманітною коаліцією, яка представляє рухи за мир та громадянське суспільство, включаючи віруючих у багатьох країнах. Ми єдині у нашому твердому переконанні, що війна є злочином проти людяності і немає військового вирішення нинішньої кризи.

Ми глибоко стурбовані і засмучені війною. Сотні тисяч були вбиті та поранені, мільйони постраждали та поневіряються по світу через втрату домівки. Зруйновано міста й села по всій Україні, завдано шкоди природному середовищу.

Набагато більше смертей і страждань може статися, якщо конфлікт докотиться до використання ядерної зброї. Цей ризик сьогодні є вищим, ніж будь-коли після карибської кризи, коли на Кубі було розміщено радянські боєголовки.

Ми засуджуємо беззаконне вторгнення Росії в Україну. Інституції, створені для забезпечення миру та безпеки в Європі, зазнали невдачі, а провал дипломатії призвів до війни. Зараз терміново потрібна дипломатія, щоб припинити війну, перш ніж вона знищить Україну та поставить під загрозу людство.

Шлях до миру має базуватися на принципах спільної безпеки, поваги до міжнародно визнаних прав людини та самовизначення всіх спільнот.

Ми підтримуємо всі переговори, які керуються логікою миру замість анти-логіки війни.

Ми підтверджуємо свою підтримку українському громадянському суспільству, яке захищає свої права. Ми зобов’язуємося зміцнювати діалог з тими в Росії та Білорусі, хто ризикує своїм життям, виступаючи проти війни та захищаючи демократію.

Ми закликаємо громадянське суспільство в усіх країнах приєднатися до нас протягом тижня глобальної мобілізації (субота, 30 вересня – неділя, 8 жовтня 2023 р.) заради негайного припинення вогню та мирних переговорів для припинення цієї війни.

Відень, 11 червня 2023 р

«Ми всі повинні робити свій внесок, щоб справа досягнення миру була нам посильною». – Альберт Ейнштейн


VIENNA APPEAL FOR PEACE IN UKRAINE


Peace by peaceful means. Ceasefire and negotiations now! Statement from the International Summit for Peace in Ukraine, 2023.


We, the organizers of the International Summit for Peace in Ukraine, call on leaders in all countries to act in support of an immediate ceasefire and negotiations to end the war in Ukraine.

We are a broad and politically diverse coalition that represents peace movements and civil society, including people of faith in many countries. We are firmly united in our belief that war is a crime against humanity and there is no military solution to the current crisis.

We are deeply alarmed and saddened by the war. Hundreds of thousands have been killed and wounded and millions have been displaced and traumatized. Cities and villages across Ukraine and the natural environment have been shattered.

Far greater death and suffering may yet ensue if the conflict escalates to the use of nuclear weapons, a risk that is higher today than at any point since the Cuban missile crisis.

We condemn Russia’s illegal invasion of Ukraine. The institutions established to ensure peace and security in Europe fell short, and the failure of diplomacy led to war. Now diplomacy is urgently needed to end the war before it destroys Ukraine and endangers humanity.

The path to peace must be based on the principles of common security, respect for international human rights and self-determination of all communities.

We support all negotiations that stand for the logic of peace instead of the illogic of war.

We affirm our support for Ukrainian civil society who are defending their rights. We commit ourselves to strengthening the dialogue with those in Russia and Belarus who are putting their lives at risk opposing war and protecting democracy.

We call on civil society in all countries to join us in a week of global mobilization (Saturday 30th September – Sunday 8th October 2023) for an immediate ceasefire and peace negotiations to end this war.

Vienna, June 11th, 2023

“We must all do our share, that we may be equal to the task of peace.” – Albert Einstein

Report Page