Tips om begrijpend lezen te verbeteren

Tips om begrijpend lezen te verbeteren

Kees Bunk

Begrijpend lezen, ook wel tekstbegrip, is een onderdeel op de lagere school dat voor veel kinderen toch nog erg moeilijk blijkt te zijn. Als goede ouder wil je natuurlijk graag voorkomen dat je kind een akelige achterstand in het leren oploopt en niet goed mee kan komen. Wat kun jij als ouder nu doen om het begrijpend lezen en tekstbegrip van je dochter of zoon te verbeteren en versterken? In dit artikel bespreken we zeer uitgebreid acht tips die kunnen helpen om vaardigheden en strategieën rondom tekstbegrip te verbeteren. Zo hopen we je optimaal op weg te helpen. Mogelijk lukt het je nu het beste uit de groei en ontwikkeling van je kind te halen. 

1 Wat is het doel?

Bekijk en bestudeer samen een tekstje, bijvoorbeeld een krantenartikel of een tijdschrift, een fragment uit een boek of een handleiding. Laat je kind de tekst eerst eigen maken. Bestudeer samen de beschrijvingen in de tekst. Vraag vervolgens wat je zoon of dochter denkt dat het onderwerp is en wat het doel van de tekst kan zijn. Het bepalen van het doel van de schrijver helpt enorm inzicht te krijgen op de inhoud van de tekst.

2 De tekst bespreken

Het begrijpend lezen is absoluut niet alleen een gevalletje van lezen, maar juist van het gesprek erover. Behandel altijd de tekst samen. Controleer het volgende: komt de verwachting van je kind uit en klopt het gestelde doel met de verwachting?

Veel plezier hebben in leren en lezen, bevordert het gemak waarmee vaardigheden bij het begrijpend lezen kunnen worden aangeleerd.

3 Vul gaten in kennis op

Onderwerpen zijn vaak behoorlijk afwisselend. Je mag dan niet aannemen dat je kind alle kennis paraat heeft. Maar het missen van die kennis is wel lastig als je kind vragen over een tekst moet kunnen beantwoorden. Dus vul altijd missende kennis verder aan, vertel er wat over of laat je kind eerst het een en ander bestuderen. Studerend en begrijpend lezen is immers een doel, de teksten die je gebruikt slechts een middel.

4 Vergroot de woordenschat

Als je dan toch bezig bent, koppel studerend lezen gelijk aan het aanleren van nieuwe woorden en sta stil bij de manier om de woorden en hun betekenis uit een tekst te distilleren. Want een tekst kent altijd wel nieuwe woorden voor leerlingen. En het zou toch zonde zijn om daar zomaar aan voorbij te gaan.

5 Lezen, lezen, lezen

Het mag duidelijk zijn: kinderen iets veel laten doen zorgt er altijd voor dat ze sterker worden. Dat geldt net zo bij begrijpend en studerend lezen. Dus laat je kind dus zoveel mogelijk doen. Geef zelf altijd het goede voorbeeld! 

6 Zorg voor veel teksten

Wat maakt lezen plezierig? Dat zit hem helemaal in het thema of onderwerp van de tekst die gelezen gaat worden. Vindt jouw kind sport of puzzelen heel fijn? Regel dan dat er over deze onderwerpen teksten zijn en werk dat verder uit. Je zal merken dat een kind dat veel plezier heeft in de te bronnen die gelezen moeten worden, sneller verder zal lezen.

7 Tekstsoorten

Binnen het begrijpend lezen zijn allerlei tekstsoorten en het is erg belangrijk je zoon of dochter daarmee in aanraking te laten komen, want een recept of handleiding is echt heel wat anders dan een column. En proza of gedichten kun je niet een op een vergelijken met een informatief of wetenschappelijk artikel. Probeer dus zoveel mogelijk te variëren in de teksten.

8 Oefenen met oefenboeken

Zelf geen idee? Gelukkig zijn er oefenboeken te koop. Prima geschikt voor ouders en verzorgers die moeite hebben om hun kind de juiste teksten voor te schotelen. Een goed oefenboek past helemaal bij de lesstof van school.

Report Page