Yunitskiy tầm nhìn và tiên chi.

Yunitskiy tầm nhìn và tiên chi.

Tiền tệ và tài chính của thế giới thống nhất trong khuôn khổ chương trình "Ekomir"


Đề tài khoa học tiền điện tử - Chương trình Ekomir .

Chương trình "Ekomir" công trình khoa học về tiền điện tử của Yunitskiy đã được viết và phê duyệt từ năm 1989. Có thể xem tài liệu bản gốc tại đây

Bắt đầu từ khi bitcoin ra đời vào năm 2009 thì đại đa số nhiều người mới bắt đầu có khái niệm, hình dung về tiền điện tử, cho đến nay thậm chí còn rất rất nhiều người chưa biết và hiểu về tiền điện tử.

Nhưng thật kinh ngạc khi Yunitskiy lại am hiểu về tiền điện tử và viết một đề tài khoa học về nó từ 1989 trước Bitcoin 20 năm và cách thời điểm 2019 này là 30 năm. Nếu đề tài khoa học của ông được viết vào năm 1988-1989 thì ông phải là người có kiến thức và am hiểu về nó trước ít nhất vài năm và đã từng tiếp xúc để hiểu về tiền điện tử từ nhiều năm trước khi bắt đầu viết ra đề tài khoa học này.

Ngoài là một nhà khoa học có tầm nhìn ông được xem như một nhà tiên tri, tại thời điểm đó ông đã có tầm nhì về giao thông hiện đại,chương trình khám phá không gian hiện đại không cần tên lửa đẩy... và đặc biệt ông đã nói:

''Thế giới thống nhất và với việc tạo ra một cơ chế tiền tệ và tài chính mới về cơ bản - tiền điện tử toàn cầu thống nhất. "

Tức là thế giới cần có một loại tiền điện tử chung thống nhất đế dễ dàng tài trợ cho các dự án về giao thông, cơ sở hạ tầng trên toàn cầu.

Chính vì vậy từ năm 2015 Skyway đã lên kế hoạch nghiên cứu phát triển cho ra một loại tiền điện tử chung để toàn cầu dễ dàng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng như:

Skyway, Spaceway, SkyCity, HyperU, GreenWay, EcoEnergy...

Đó là Token Skyway có tên : SWG hay gọi là Token chứng khoán được đảm bảo bởi tài sản thực, là các dự án mục tiêu thực tế - Chính vì vậy khi có dự án thực tế xuất hiện thì SWG mới được phát hành. Mặc dù skyway đã ra sách trắng.
Trong chương thứ 13 của công trình khoa học, đã lưu ý rằng "... khung thời gian ước tính cho việc tạo ra tiền điện tử như một loại tiền tệ thế giới duy nhất tương quan tốt với các điều khoản của chương trình Ekomir đang tiến triển theo từng giai đoạn. Có thể dự đoán rằng trong những thập kỷ đầu của thế kỷ tiếp theo (và thiên niên kỷ). hệ thống tiền điện tử sẽ trở thành hiện thực và ngay lúc đó sẽ cần có nguồn vốn "rất lớn" cho dự án Ekomir, mà hệ thống này sẽ có thể cung cấp, "và kết luận là" ... vấn đề về an ninh tiền tệ và tài chính Ở giai đoạn phát triển cao nhất, chương trình Ekomir có mối liên hệ chặt chẽ với vấn đề tạo ra Thế giới thống nhất và với việc tạo ra một cơ chế tiền tệ và tài chính mới về cơ bản - tiền điện tử toàn cầu thống nhất. "

Giám đốc Trung tâm Ngôi sao Thế giới A.E. Các đơn vị đã phê duyệt công trình khoa học " Phân tích các khía cạnh chính của hệ thống tiền tệ và tài chính của thế giới thống nhất trong khuôn khổ chương trình" Ecoworld "như sau:


Sau đây là bản dịch tiếng việt -Công trình khoa học Yunitskiy năm 1989.

 1. Yêu cầu đối với hệ thống hỗ trợ tài chính cho chương trình Ekomir
 2. Thế giới có tiền "rút" lớn không?
 3. Một phác thảo lịch sử ngắn gọn về tiền bạc
 4. Tương lai của thế giới là một giai đoạn mới trong lịch sử tiền bạc
 5. Đặc điểm của tiền điện tử
 6. Thế giới biến đổi của tiền điện tử
 7. Cách chuyển sang tiền điện tử
 8. Cách chuyển sang tiền điện tử (còn tiếp)
 9. Một phác thảo ngắn gọn về lịch sử kinh tế chính trị của Liên Xô
 10. Cuộc cách mạng kinh tế chính trị trong thế giới xã hội chủ nghĩa
 11. Chuyển đổi tiền điện tử của Ngân hàng di động quốc tế thành tiền điện tử toàn cầu duy nhất
 12. Sự phát triển của thế giới bằng tiền điện tử
 13. Nơi nhận được tiền để thực hiện chương trình "Ekomir" ở giai đoạn phát triển cao nhất
 14. Kết luận
 15. Văn họcІ. YÊU CẦU VỀ HỆ THỐNG TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH E-DIR Bản chất hoành tráng và toàn cầu của chương trình ECOMIR đòi hỏi một chương trình hỗ trợ tài chính phù hợp và đầy đủ. Theo chương trình sơ bộ I

1, đề xuất hỗ trợ tài chính cho chương trình này từ các nguồn sau: tài trợ ngân sách nhà nước, đóng góp tự nguyện trong và ngoài nước, quỹ của xã hội Star World và phong trào ECONIR, giới thiệu từ các hoạt động trung gian của Star World Center, một phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất / công nghiệp tin học 7, đề cử từ hòa giải, kết quả là nền kinh tế quốc dân, doanh thu từ việc phân chia hợp tác xã. Theo tài liệu nói trên, lượng tài nguyên tài chính cần thiết theo các giai đoạn phát triển chương trình được phân phối như sau: aran Years Sumaa, min. chà 50 tôi .Tổ chức công tác nghiên cứu và phát triển phù hợp 1988 - 1991.

2, Tạo chế độ vật lý nhỏ IN OTC 1991 - 199%.

3, Tạo ra một mô hình vật lý lớn 1986 - 200B

4. Tạo nguyên mẫu 2006 - OIB

5. Tạo các mẫu hoạt động cho năm 2016 B LLC 500.000 thử nghiệm Một phân tích về các nguồn tài chính bị cáo buộc, cùng với khối lượng nhu cầu đối với các khoản tiền đó, cho thấy rằng những người được chỉ định cho sinh viên toàn thời gian, rõ ràng, sẽ không thể đáp ứng nhu cầu tài chính thực sự của chương trình. Các nguồn phi nhà nước có thể đóng một vai trò nhất định trong giai đoạn đầu tiên của sự phát triển của chương trình ECOMR, trong tương lai, vai trò của họ, och Bidno, sẽ rất khiêm tốn. Nguồn chính phủ có thể chiếm ưu thế trong giai đoạn thứ hai của chương trình. Tuy nhiên, đã ở giai đoạn thứ ba, tài nguyên nhà nước USSR sẽ rõ ràng

6. không đủ Ở giai đoạn này, rõ ràng vẫn có thể hy vọng tài trợ của nhà nước cho chương trình này, dựa trên các khoản đầu tư tự nguyện của các nước phát triển. Tuy nhiên, ở các giai đoạn tiếp theo, ngay cả với các quỹ liên bang này của cộng đồng thế giới, rõ ràng nó sẽ không đủ. Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng bất chấp tất cả những lợi ích của dự án này đối với nhân loại, các bang Good Volno được phân bổ từ ngân sách của họ, hàng tỷ đô la cần thiết để thực hiện. Xét cho cùng, mỗi tiểu bang đều có những vấn đề riêng, và số tiền được phân bổ sẽ phải trả chi phí cho người nộp thuế, và không chắc họ sẽ bị thuyết phục về sự cần thiết phải hy sinh "ngay bây giờ" vì sự thịnh vượng trong tương lai cho con cháu ở quy mô lớn như vậy. . Đó là lý do tại sao cần phải tìm kiếm các nguồn tài chính mới và độc đáo cho dự án này, và những nguồn không rõ ràng và rõ ràng ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và người nộp thuế dưới hình thức rút tiền mở. Việc phát triển các phương pháp tài trợ như vậy cho dự án ECO WORLD dựa trên nghiên cứu này.2. NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KIẾM TIỀN LỚN MÀ KHÔNG CÓ TIỀN TRÊN THẾ GIỚI? Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ điều tra câu hỏi: có tiền lớn không có tiền trong thế giới hiện đại của chúng ta không? Được biết từ các nguồn truyền thông đại chúng, từ các chương trình phát sóng trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác rằng vào cuối năm 1988, chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được giá trị tuyệt vời là ba nghìn tỷ đô la. Chúng tôi sẽ dành phân tích sâu hơn để tìm câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra bởi phân tích SS về khoản nợ nhà nước lớn nhất thế giới của quốc gia lớn nhất thế giới phương Tây này. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ có nợ có chủ quyền với số tiền này? Điều này có nghĩa là nó đã nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ với số lượng được chỉ định từ các quốc gia khác. Nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ đã thanh toán đầy đủ cho tất cả các Hàng hóa và dịch vụ này. Và đồng đô la Mỹ đã bị lãng phí, một cách tự nhiên, bởi một loại tiền tệ cứng, có thể chuyển đổi. Tuy nhiên, ông đã trả lại đô la và đất nước đã không trở lại. Và sau đó hai câu hỏi ngay lập tức phát sinh. Hoa Kỳ đã lấy những đô la này ở đâu và câu hỏi thứ hai là tại sao những đô la này không quay trở lại Hoa Kỳ. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là rõ ràng. Đô la Mỹ "được in." Chính xác hơn, cần phải nói về vấn đề đô la của Mặt trời Liên bang Hoa Kỳ, mà theo luật của Hoa Kỳ, có quyền duy nhất để thực hiện một nhiệm vụ tiền tệ. Rõ ràng là phát thải không nhất thiết phải được thực hiện dưới dạng giấy tờ thực tế - áo khoác cứng. Số tiền này có thể ở dạng "phần mềm", 2. e. có dạng thông tin không có biểu thức giấy cứng. Trên thực tế, một phần đáng kể của số tiền này là dưới dạng một tài khoản trên phần hoạt động của bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ, và họ đã tạo ra một cách đơn giản bằng cách thực hiện một mục trong hành động này. Đó là, đối với chính Hoa Kỳ, họ không mất bất cứ chi phí nào, họ thậm chí không mất một khoản phí nào để in tiền giấy. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai liên quan đến khái niệm "cần tiền". Hoạt động kinh tế cần tiền. Đúng, có cái gọi là giao dịch đổi chác, không có giao dịch, là một trao đổi hàng hóa đơn giản. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới hiện đại chỉ sử dụng các giao dịch đổi hàng ở một mức độ hạn chế. Điều này là do những khó khăn trong việc đảm bảo sớm giao dịch khác nhau, rườm rà để thực hiện / bản thân người mua phải tìm thấy những gì người bán cần 1. Cuối cùng, các giao dịch đen thanh thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi vì với các giao dịch như vậy, các đối tác ở vị thế độc quyền lẫn nhau và độc quyền luôn dẫn đến giảm chất lượng. Ngày của Bertorn không có lợi cho việc có được hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, chúng ta có thể nói rằng việc giảm dần các tiêu chuẩn chất lượng trong các giao dịch đổi hàng là một luật kinh tế và nó có liên quan đến sự tha thứ của bất kỳ lỗi nào trong các sản phẩm được cung cấp lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến giảm chất lượng đến mức các giao dịch bị chấm dứt hoặc không được gia hạn. Luật hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng trong các giao dịch đổi hàng có liên quan trực tiếp đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Liên Xô, bởi vì theo các điều kiện của sự bất ổn của Vadota, việc giả định mở rộng quan hệ đối ngoại của nền kinh tế Liên Xô sẽ, chủ yếu dựa trên cơ sở trao đổi. Wartern, nền tảng của mối quan hệ kinh tế với Liên Xô, ngay cả với các nước tiên tiến nhất trên thế giới, sẽ khởi xướng sự hủy diệt khoa học, kỹ thuật và chất lượng hơn nữa của nền kinh tế Liên Xô. Đó là lý do tại sao thương mại trao đổi ít nhiều phổ biến trong thương mại của các nước kém phát triển và xã hội chủ nghĩa. Các nước phát triển trong thương mại lẫn nhau thực tế không sử dụng phương pháp trao đổi. Do đó, loại hình thương mại chính trong thế giới hiện đại là giao dịch tiền tệ, là loại tiến bộ nhất, bởi vì đây là loại hình đơn giản nhất góp phần cải thiện chất lượng hàng hóa và dịch vụ, vì các vùng đất độc quyền bị loại bỏ hoàn toàn. Khi giao dịch tiền giao dịch, hàng hóa và dịch vụ luôn đứng trước "thị trường" và các khoản nợ có khả năng cạnh tranh trên thị trường này. Nhu cầu về tiền trong hoạt động kinh tế phụ thuộc cả vào khối lượng của hoạt động này và tốc độ quay vòng của tiền mặt. Ví dụ, để cung cấp tiền với doanh thu I triệu đơn vị tiền tệ một năm với tốc độ trung bình của vòng quay tiền mặt / thời gian trung bình giữ tiền mặt trong một tay / tháng, tôi phải mất 1/2 triệu đơn vị tiền tệ. Theo quy định, giao dịch trong nước ở các nước được thực hiện bằng tiền quốc gia. Tuy nhiên, trang trí thương mại của tiểu vương quốc không phải là tất cả tiền quốc gia được sử dụng. Trong khi các nước phát triển cao sử dụng đồng tiền quốc gia của họ cùng lúc với tiền tệ thế giới, thì các nước kém phát triển, cũng như các nước xã hội chủ nghĩa, từ đó thường không thể xuất khẩu ra bên ngoài các quốc gia này / bông không chuyển đổi / sử dụng chiến tranh của các quốc gia khác trong thương mại thế giới. Hơn nữa, trong lịch sử, đồng đô la là loại tiền tệ phổ biến nhất, tức là e. Hoa Kỳ. Do đó, chính xác là nhu cầu của thương mại thế giới cung cấp ba nghìn tỷ đô la nợ chính phủ của Hoa Kỳ. Về nguồn lực tài chính, khoản nợ của chính phủ này là khoản vay không lãi suất do Hoa Kỳ cung cấp cho cộng đồng thế giới này. Và cho rằng nó cũng là vĩnh viễn, trên thực tế, chúng ta đang nói về việc tài trợ của Hoa Kỳ cho toàn bộ Cộng đồng Rộng. Hơn nữa, khoản tài trợ này khá nặng nề trong sự đóng góp của Liên Xô. Mặc dù tổng số đô la nắm giữ của Liên Xô là một bí mật nhà nước, nhưng rõ ràng, nó có thể được ước tính ít nhất 50 - 100 tỷ đồng. đô la Cho rằng sự phát triển của nước ép dự án ước tính khoảng 200 tỷ đồng. đô la, thật dễ dàng để thấy rằng những phát triển này được tài trợ bởi ít nhất một nửa Liên Xô. Và tổng số tiền "tài trợ" ở Hoa Kỳ vượt quá nhiều lần nhu cầu về vốn. Sự tài trợ của Hoa Kỳ như vậy bởi cộng đồng quốc tế dẫn đến mức sống rất cao ở Hoa Kỳ. Nhưng thế kỷ cũng là Hoa Kỳ có thể chi những khoản tiền rất lớn cho các dự án khoa học và kỹ thuật khác nhau, thực hiện tiến bộ tăng tốc trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật do điều này. Chúng tôi lưu ý ở đây khoảnh khắc vít tiếp theo. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cấp tiến giả định rằng Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác xâm nhập thị trường thế giới với tư cách là thành viên tích cực của cộng đồng kinh tế thế giới và tích cực tham gia vào phân công lao động thế giới. Rõ ràng rằng điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ, cần cẩu trong lưu thông hàng hóa thế giới, và do đó, làm tăng mạnh nhu cầu đối với tiền tệ thế giới. Và vì thế giới chính hiện đang mất đồng đô la, nên sẽ có một sự gia tăng lớn về nhu cầu đối với đồng tiền thế giới này, và kết quả là, nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp nhiều lần...đến lượt nó, điều đó có nghĩa là sự gia tăng nhiều khoản trợ cấp tài chính của Hoa Kỳ, nhờ đó, sẽ có thể phát triển hiệu quả hơn các dự án khoa học và kỹ thuật đắt tiền, đến lượt nó, là cơ sở của bước đột phá công nghệ Novo và định nghĩa của các nước xã hội và xã hội chủ nghĩa. Do đó, hệ thống tài chính và tài chính hiện tại, trên thực tế, Liên Xô và đất nước của chủ nghĩa xã hội tụt hậu và cạnh tranh khoa học kỹ thuật, không cho Liên Xô hay Xã hội Chủ nghĩa bất kỳ cơ hội nào trong cuộc đua khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Không thay đổi hệ thống tài chính của bạn trong thế giới hiện đại, các mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang tính cách mạng là không thể đạt được. Tuy nhiên, hãy để Lùi trở lại với số tiền đại diện cho nhà nước Mỹ. Trên thực tế, đây không phải là tiền của Hoa Kỳ, mà là "tiền toàn cầu, phổ quát và đồng thời là một khoản tiền rút ra", cùng với cơ hội lịch sử, rơi vào tay Hoa Kỳ. Sự tồn tại của những "hóa đơn lớn" này là hợp lý và cần thiết, nhưng thực tế là nó có liên quan đến SA - một tai nạn lịch sử. Sẽ không có gì thay đổi nếu như Valvato Zaznaia Sayn chỉ là một cuộn zanga của bất kỳ quốc gia phi Thần thánh nào khác. Đây là những gì cho phép chúng tôi khẳng định rằng những người phụ nữ có tầm nhìn về thế giới kinh tế có nhiều tiền hơn họ đã bắt đầu. Nhưng tất nhiên, tiền của Mỹ không có nghĩa là trào ngược và quyên tặng một cách tự nguyện cho mục đích phổ biến thực phẩm của con người, nói chung, họ sẽ không trông tuyệt vời Nhưng điều quan trọng là Chegana và rất nhiều tiền toàn cầu, trên thực tế, với Overdose trong thế giới của chúng ta, các sinh vật và nhiệm vụ là giải thích làm thế nào, trong những điều kiện mà Zorana có thể sử dụng cho các dự án phổ quát mới của con người, bao gồm dự án " Kraat ". Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, thì các mẫu của hai haHAHoying từ nguyên tử của chương trình" E MIR "sẽ thu được một chiều mới. Bạn sẽ hiếm khi nhận được số tiền này trong phạm vi của chức năng xé rách một hệ thống dày đặc yếu. để các kệ giải quyết vấn đề, chúng ta cần làm quen với các quy trình hoạt động của hệ thống tài chính và tiền tệ hiện có, xác định xu hướng phát triển của nó,và sau đó, là không thể nếu không có một phân tích lịch sử về sự phát triển của tiền. Khi làm như vậy, chúng tôi thung lũng trả lời thực tế sau đây. Kinh tế học chính trị có ý thức và phương Tây rất chú trọng đến lý thuyết về tiền, và người ta tin rằng lý thuyết về tiền nằm trong phần phức tạp nhất của kinh tế học. Tuyên bố về thời của nhà kinh tế học J. Keynes: Ngẫu nhiên bạn muốn loại điên, quét qua vấn đề tiền bạc, 70 trong chính trị xã hội akon thực tế đã không quản lý để đối phó với chủ đề này.
3. MỘT VĂN HÓA LỊCH SỬ LỊCH SỬ CỦA BRIEF Nhưng trước tiên, nó không tốt cho anh ấy để cho bạn một định nghĩa về những gì tiền Money là gì. Định nghĩa về tiền của Markov là tương đương phổ quát của hàng hóa trong thời hiện đại khó có thể được coi là thỏa đáng. Trong quyết định này, các khoản tiền như tiền lương, tiền bản quyền của các nghệ sĩ và nhà phát minh, chức năng thuế của tiền và nhiều hơn nữa thuộc về. Do đó, dường như đối với chúng ta, định nghĩa chung nhất về tiền là định nghĩa về tiền là một trong những yếu tố trung tâm của thông tin kinh tế. Đó là chức năng thông tin của tiền trong lĩnh vực kinh tế và định nghĩa chung nhất về tiền. Tiền định nghĩa một giao diện phổ quát của người Hồi giáo được hệ thống kinh tế chín muồi, nó được nhà sản xuất triệu tập với các nhà sản xuất khác, nhà sản xuất với người tiêu dùng, thu hút các nhà sản xuất với nhà nước, các tiểu bang trong nền kinh tế, v.v. d. Nhưng, giống như bất kỳ thông tin nào, tiền được kết nối với nhà mạng của một người. Và vấn đề của phương tiện lưu trữ là rất đáng kể. Vì vậy, trong lĩnh vực thông tin bằng văn bản, chúng tôi tìm thấy các phương tiện như máy tính bảng đất sét, virus, hồ sơ rời rạc, giấy tờ, giấy, đĩa từ và băng, v.v. d. một điều khá rõ ràng là sự phát triển của thông tin bằng văn bản là rất thú vị với người vận chuyển của nó. Làm thế nào có thể nói rằng có một mối thù trong điều kiện của phương tiện trên bàn đất sét - có hoặc một vài món quà? Toàn bộ lịch sử diamlization của con người là lịch sử về nhu cầu lưu trữ của nó, đơn giản hóa quá trình ghi chép và đi lang thang, v.v. d. Và nếu bạn nhìn vào lịch sử tiền từ quan điểm về thông tin tiền tệ được sử dụng bởi người vận chuyển, toàn bộ lịch sử tiền không được chia thành ba giai đoạn chính, nó bị ướt cùng một lúc và nó rơi xuống hoặc kỷ nguyên trong toàn bộ nền văn minh của loài người. Kỷ nguyên đầu tiên là kỷ nguyên kiếm tiền của người Viking trong quá trình sản xuất. Vào thời điểm này, như tiền, mà tại thời điểm này chỉ nhập vào như một yếu tố trao đổi, rất nhiều đối tượng đã được sử dụng - vỏ sò - kauri, lông thú, đá quý, v.v. d. Kỷ nguyên thứ hai - trong tiền tiêu chuẩn hóa tồi tệ trong toàn bộ thế giới đặc quyền - kỷ nguyên của tiền vàng. Nếu bây giờ, một đánh giá về thời kỳ hoạt động không thể vượt qua nền văn minh terenotronic, mặc dù thành tựu cao, đã được đưa ra, thì thời đại của tiền vàng có nền tảng riêng của nó trong kỷ nguyên của những khám phá và thập tự chinh vĩ đại. Tại thời điểm này, một dòng vàng khổng lồ đổ vào châu Âu, điều này sẽ giúp tạo ra một chủ đề SMS thống nhất, thực tế trên toàn thế giới, dựa trên phương tiện vàng. Ở dạng hoàn chỉnh nhất, nền kinh tế chính trị, dựa trên phương tiện truyền thông này, đã mô tả công việc của ông, bao gồm công việc trung tâm của Thủ đô, Karl Marx trước khi đi ngủ vào lúc hoàng hôn eh eho. Vì vàng sẽ tự đi, giá trị của tiền, tức là e. chi phí sản xuất thông tin tiền tệ của Church Church bằng với giá trị của hàng hóa, đó là lý do tại sao Marx có thể mô tả tiền là "tương đương với tất cả hàng hóa. Thực tế là ben và trên toàn thế giới, suy thoái ít hơn so với truyền thông kinh tế nhà nước trên cơ sở tiền vàng, nhưng tất cả những lợi thế này, không may, đã bị chặn bởi một chút thiếu xấu xa Với sự gia tăng lớn về chi tiết kinh tế vào cuối quá khứ - đầu ngày nay, Voka đã tăng mạnh nhu cầu đóng góp thông tin tiền tệ, chính xác hơn là trong chính mã hóa, và sự hiếm hoi và chi phí cao của người cung cấp thông tin này không phải là bản thân họ có thể không có ảnh hưởng rõ ràng đến sự phát triển kinh tế của cộng đồng buồn tẻ. - Io Kỷ nguyên thứ ba của lịch sử tiền là thời đại của tiền giấy. Giấy cực rẻ, giá rất phải chăng. Điều này đã phát triển mạnh mẽ để tăng lượng thông tin kinh tế, trên cơ sở phát triển kinh tế của nhân loại đã nhận được động lực cắt giảm. Sự chuyển đổi từ vàng sang phương tiện truyền thông thông tin tiền tệ đi kèm với một trong những tập phim bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại - Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chính trong điều kiện của Thế chiến II, bước nhảy vọt cách mạng chính trong hệ thống đã diễn ra. Chủ đề lưu thông tiền là sự chuyển đổi, đầu tiên là lưu thông trong nước, từ tiền vàng hoặc tiền được hỗ trợ bằng vàng và tiền giấy. Sự chuyển đổi từ tiền vàng sang tiền giấy trong thương mại nhà nước bắt đầu cất cánh cho đến những năm sáu mươi, khi dự trữ thông tin tiền tệ cổ xưa này sụp đổ. Hiện tại, tiền giấy, cùng với một loại tiền mới, đang được thảo luận, sẽ được thảo luận dưới đây. Một nhà cung cấp thông tin tiền tệ đang bùng nổ có ưu điểm là giá rẻ, khá bền, có trọng lượng và khối lượng tương đối nhỏ, có khả năng thông tin vô hạn là 7 trên mỗi boongke, theo nguyên tắc, hãy ghi lại bất kỳ số tiền nào /. Nhưng những nhược điểm bao gồm sự dễ dàng giả mạo thông tin tiền tệ / feldivomonetism /, đòi hỏi phải tăng cường vai trò của nhà nước và aldat đàn áp của nó, tiền đã trở thành quốc gia, bởi vì nhà nước có báo in riêng và tiền riêng. Tiền giấy cũng có nhược điểm là nó phải chịu lạm phát, đã trở thành tai họa của xã hội, kích thích việc tiêu tiền càng nhanh càng tốt, tức là e. chủ nghĩa tiêu dùng không kiềm chế. Nhưng thảm họa quan trọng nhất của tiền giấy là những khó khăn trong hoạt động trong các quan hệ kinh tế ngoài quốc doanh. Đối với điều này, một hệ thống phức tạp và khá mong manh đã được tạo ra cho việc sử dụng quốc gia ở một số quốc gia như thế giới. Nhưng những quốc gia không có quốc gia / xã hội chủ nghĩa quốc gia riêng của họ, một số nước kém phát triển, thực sự bị cắt đứt khỏi thế giới. cộng đồng kinh tế và đã bị tiêu diệt và suy thoái kinh tế. Về mặt này, luận án B. Và. Lenin về sự phát triển không đồng đều trong "kỷ nguyên của chủ nghĩa đế quốc" hóa ra rất kịch tính, chỉ có các quốc gia của chủ nghĩa xã hội được đưa vào danh sách các quốc gia có sự phát triển khó khăn, lâu đời như sự bùng nổ và nói chung là đình trệ. Perestroika, nhu cầu muối trở nên vững chắc ở nước ta, chính xác là hậu duệ của bạn từ cuộc khủng hoảng này. Nhưng các giải pháp đã được giải quyết trong nước, trong phạm vi quản trị và kinh tế, khi nguyên nhân sâu xa là sự cô lập nền kinh tế Liên Xô khỏi nền kinh tế thế giới do thiếu phương tiện trao đổi thông tin kinh tế về thế giới xấu xí. Và không có nỗ lực dựa trên các sự kiện nhà nước có thể cung cấp bất cứ điều gì. Rõ ràng là một tình huống như vậy đang trở nên không khoan dung và nguy hiểm cho toàn bộ cộng đồng thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể tự tin nói rằng những gì chúng ta trải nghiệm là mục nát, khủng hoảng và sự suy giảm của kỷ nguyên tiền giấy. Họ đã đóng vai trò của họ trong thời hiện tại như một cú hích cũ đối với sự phát triển của nhân loại.

4. THẾ GIỚI TƯƠNG LAI- ETHAN MỚI TRONG LỊCH SỬ NHA KHOA Giai đoạn mới sắp tới trong sự phát triển của tiền là gì? Khi chúng tôi mô tả các giai đoạn lịch sử của sự thay đổi của tiền lệ hàng ngày, điều này không có nghĩa là các hình thức vận chuyển tiền tệ mới xuất hiện qua đêm. Ngược lại, các hình thức tiền mới phát sinh bên trong các hình thức tiền cũ, đầu tiên là tiền ersatz, thay thế cho các hình thức tiền hiện hành. Vì vậy, tiền giấy đã được biết đến từ lâu trước cuộc chiến tranh vi mô đầu tiên, nhưng nó là vàng thay thế. Và chỉ có bình minh trong quá trình của một số sự kiện lịch sử, như một quy luật, cực kỳ ngắn ngủi, sắc nét và căng thẳng, thì ersatz trước đây đã trở thành hình thức thống trị của tiền. Một sự kiện như vậy là chiến tranh thế giới đầu tiên. Đối với quá trình thay thế vàng bằng giấy. Do đó, để trả lời những hình thức tiền cũ mà những người cũ sẽ phải chịu trong tương lai, sẽ thay thế những loại tiền trắng hiện có, chúng ta sẽ hoàn toàn đóng vai trò lịch sử của mình, chúng ta phải xem xét những gì mà ersatz-money đã tồn tại ngày nay. Đây là những món Hervats Tsengi "ngày nay - "tiền điện tử". Tiền điện tử được ghi lại bằng EVi và được quản lý bằng cái gọi là "thẻ tín dụng". Ngày nay, đây chỉ là một sự thay thế thuận tiện cho tiền giấy thông thường, tiền elekron luôn có thể đổi thành tiền giấy, tương tự như cách đổi tiền giấy trước Thế chiến thứ nhất - đó là tiền là vàng. Do đó, thay thế chính cho tiền giấy ngày nay là tiền điện tử, tức là tiền không phải là bản sao cứng của Hồi giáo, chuyển động của họ được thực hiện trên các tài khoản của các hãng hàng không ngân hàng và việc xử lý chúng được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ có mệnh giá đặc biệt, việc đọc thông tin cũng như ghi lại thông tin được thực hiện bằng máy tính. Do đó, chính xác là tiền điện tử có thể đặt yêu cầu cho vai trò mới của tiền phổ quát thay vì tiền ăn mày, đóng vai trò của họ. Hiện nay, tiền điện tử ở các nước phát triển đã rất phát triển. Tuy nhiên, họ chưa phải là một vai trò độc lập, mà chỉ là một vai trò thẳng thắn. Nhưng nó không khó để dự đoán rằng tiền điện tử sẽ tăng sức hấp dẫn và phân phối ngày càng nhiều do cuộc cách mạng thông tin sắp tới của thế giới / cuộc cách mạng thông tin đầu tiên là sự chuyển đổi sang giấy như một cuốn sách thông tin chính và quá trình in ấn là quá trình chính của việc ghi thông tin / , giúp dễ dàng chuyển sang thông tin điện tử và tin học hóa. Ưu điểm cơ bản của một nhà cung cấp thông tin điện tử về cơ bản phóng đại nó từ nhà cung cấp cuộc cách mạng thông tin đầu tiên là nếu thông tin in chỉ có thể được đọc bởi một người và chuyển từ thông tin viết trên giấy sang sử dụng ngay lập tức nó, ví dụ, trong các quy trình, mein, v.v. nếu một người đàn ông được yêu cầu, thì thông tin điện tử có thể đọc được cả người và máy. Và thông tin hói có thể được đọc trực tiếp bằng máy mà không cần sự can thiệp của con người. Rõ ràng, thông tin kinh tế là hình thức tin học ngây thơ, và rõ ràng việc chuyển đổi sang thông tin kinh tế, và quan trọng nhất trong số đó là thông tin tiền tệ, không thể tránh khỏi đối với người trả tiền điện tử, và khả năng dễ đọc của thung lũng là quan trọng hơn. Một "manino. khả năng đọc thông tin mệnh giá chỉ có nghĩa là từ chối tiền giấy liên kết trung gian / liên kết người đọc /. Vì vậy, tương lai của thế giới và một giai đoạn mới trong sự phát triển lịch sử của tiền là 8 tiền điện tử. Nhưng người ta không phải nhận ra rằng quá trình chuyển đổi là từ Có một quá trình cơ học hoàn toàn đang diễn ra dần dần và không thay đổi đáng kể bất cứ điều gì trong hệ thống hoạt động của toàn bộ hệ thống tiền tệ, trong hệ thống hoạt động kinh tế của thế giới hiện đại. Không, quá trình này không thể tiến hành thuận lợi và cũng cần có chính nó. x một số loại quy trình mang tính cách mạng và tiền điện tử sẽ thay đổi bộ mặt thế giới không kém, vì bộ mặt của nira đã thay đổi theo thời gian khi chuyển từ vàng sang tiền giấy / sự xuất hiện của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, cách mạng khoa học và công nghệ /. về vấn đề này, chúng ta phải trả lời các câu hỏi sau: - các tính năng hoạt động của hệ thống ngày điện tử là gì - hệ thống có mệnh giá điện tử sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của thế giới hiện đại như thế nào; - Những quy trình mang tính cách mạng nào có thể dẫn đến sự chuyển đổi hoàn toàn từ tiền giấy sang tiền điện tử.
5. ĐẶC ĐIỂM CỦA NHA KHOA ĐIỆN TỬ. Các tính năng của tiền điện tử là gì? Họ nói rằng lỗ hổng chính của hệ thống tiền giấy hiện tại là đặc tính quốc gia của hệ thống tiền và khó khăn, và trong một số trường hợp, việc không thể đưa tiền quốc gia trở thành một đặc tính quốc tế. Người ta biết rằng tiền vàng cũng mang tính quốc gia. Nhưng bản chất "quốc gia" này của tiền vàng liên quan đến hình thức, mô hình, v.v., nhưng đó là điểm khác biệt thứ yếu, điều quan trọng mang lại cho chúng một đặc tính gần như quốc tế là chúng được làm từ một chất liệu - vàng. Do đó, tiền là quốc tế, quốc tế. Trong tiền giấy, chỉ có sự thống nhất của vật liệu đã trở thành thứ yếu và quan trọng nhất là nó đã có được sự khác biệt về hình thức và kiểu mẫu, mang đặc trưng quốc gia. Do đó, về bản chất, tiền giấy hoàn toàn mang tính quốc gia, một số trong số họ đã có được sự đồng hành cùng với đặc tính quốc gia và quốc tế. Do đó, hai con ong vò vẽ tốt nhất của người Viking đã có quốc tịch và các túp lều chỉ đơn giản là quốc gia. Và làm thế nào là vấn đề diễn ra trong khía cạnh này, chính xác hơn, dejoux có thể đối phó với tiền điện tử? Một lần nữa, chúng tôi không nhớ rằng chúng tôi đang xem xét giả thuyết, vì tiền điện tử hoàn toàn không tồn tại và hoàn toàn tương tự với tiền điện tử giấy hiện đại nên được thực hiện cẩn thận. Vì vậy, elektrochnye den gi không thể có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào, chúng không thể có bất kỳ sự khác biệt nào, tiền điện tử là một dòng số và chỉ có thể có những con số không có quốc tịch. Chính từ các điều kiện "dễ đọc" mà chúng không thể được cung cấp cho bất kỳ tính năng riêng lẻ nào, bất kỳ dấu hiệu nào ngoài giá trị số. Do đó, về bản chất, tiền điện tử không mang tính quốc gia và không thể mang tính quốc gia. Tiền này có thể là duy nhất và duy nhất một thế giới toàn cầu, đồng thời mang tính quốc gia, phục vụ cả nền kinh tế trong nước của thương mại nhà nước và liên bang. Tiền điện tử, về bản chất, có lẽ sẽ là giấc ngủ cho sự phát triển của tiền, như tiền phổ quát, một loại thông tin tiền tệ duy nhất và phổ quát. Vấn đề bảo quản thông tin rất quan trọng đối với quan điểm trước của thông tin. Huyền thoại tiền tệ là đặc biệt quan trọng. Tiền vàng, mặc dù có tuổi thọ của vật liệu, nhưng không có đủ an toàn. Những con hào vàng có thể bị mất, bị đâm như báu vật, do đó loại bỏ thông tin khỏi lưu thông, v.v. Đối với tiền giấy, điều này áp dụng nhiều hơn. Thông tin điện tử là vĩnh cửu và không thể phá hủy - chúng tôi ngăn chặn khả năng xảy ra một số sự kiện thảm khốc với sự phá hủy của chính các ngân hàng. Chống lại sự cố máy tính, hệ thống bảo vệ đã được phát triển và sẽ được phát triển thêm. Như vậy, tiền điện tử là vĩnh cửu, chúng luôn được lưu hành, trong kế toán. Do đó, tiền điện tử sở hữu một thông tin gia tăng trên thế giới, so với vàng hoặc giấy. Tiền điện tử - thông tin có độ tin cậy cao nhất. Một vấn đề nữa là vấn đề bảo vệ thông tin bị từ chối khỏi sự giả mạo có chủ ý, trên thực tế, khỏi việc làm giả. Trong hệ thống quan hệ tình dục của kiến ​​trúc sư, vấn đề giả mạo sai lầm đã được giải quyết khá đơn giản, vì không khó để phân biệt vàng với tiền giả. Đối với thẻ giá bão, vấn đề này đã gây tranh cãi hơn nhiều. Nó đã được giải quyết khi tạo ra các giấy tờ đặc biệt, sơn, bản vẽ, v.v., nhưng chủ yếu là do nhiều sự củng cố khác nhau của bộ máy đàn áp nhà nước để bảo vệ các hệ thống bị từ chối tài chính. Có vẻ như vấn đề zatsy của thông tin điện tử từ mục đích xấu với sự lan truyền toàn cầu của nó thậm chí còn phổ biến hơn. Thật vậy, kinh nghiệm hiện tại về hoạt động của các hệ thống tiền điện tử ở phương Tây cho thấy họ vô tư chống lại tội phạm điện tử và máy tính như thế nào. Đây thực sự không phải là trường hợp. Trên thực tế, chỉ có hệ thống tiền điện tử có khả năng miễn dịch hoàn toàn chống lại sự giả mạo độc hại. Và những vấn đề hiện đang tồn tại không phải là vấn đề của hệ thống tiền điện tử, mà là tiền điện tử giấy. Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhớ lại phương pháp bảo vệ cổ xưa được sử dụng trong kế toán - hệ thống kế toán kép. Trong hệ thống này, phương pháp ghi lại bất kỳ hoạt động nào đồng thời trong hai mảng được sử dụng - trong mảng người trả bằng tín dụng, vào mảng người nhận bằng ghi nợ của nó. Và sau đó, bạn cần phải thu thập tất cả các mảng và thêm tính xấu. Bất kỳ sự giả mạo của một mảng được tiết lộ ngay lập tức. Nhưng lần lượt, có thể có những sự phản đối trong siêu mảng này, vượt xa nó. Do đó, cần phải thu thập các siêu thị này tại chỗ và lập số dư, nếu không phải bởi tất cả các tài khoản, thì, ít nhất, bởi các chas không kết hợp với nhau. Nhưng ngay cả trong siêu thị này, hoạt động là có thể, tất cả các cách vượt qua nó. Do đó, cần phải cân bằng các siêu thị của đơn hàng tiếp theo, và cứ thế, cho đến khi chúng ta đến siêu khối cuối cùng. Và thậm chí sau đó cuối cùng sẽ có thể xác định sự hiện diện của hầu hết mọi sự giả mạo, ít nhất là nếu kẻ tấn công có hai khuyết điểm cùng một lúc. Nhưng điều này chỉ có thể nếu chúng ta có một hệ thống các tổ chức ngân hàng điện tử phi tập trung, được xây dựng dưới dạng một cây gốc được kết nối và trải rộng thân cây,tỷ hoa hồng, chồi và lá cho toàn bộ hệ thống kinh tế thế giới. Trong một hệ thống phân cấp tập trung cứng nhắc của các tổ chức tài chính ngân hàng, vấn đề bảo vệ chống làm sai lệch thông tin tiền điện tử gần như đã được giải quyết hoàn toàn. Cuối cùng, một phương pháp bảo vệ chống đốt cháy lập trình viên quan trọng khác là sử dụng máy tính có chương trình cố định cứng để xử lý thông tin này, chính xác hơn, đây sẽ không phải là máy tính, mà là máy ngân hàng tự động có bộ xử lý tiền xử lý được xác định nghiêm ngặt. hơn nữa, chính Azov về chương trình xử lý này hoặc chương trình xử lý đó cũng sẽ được thực hiện tự động theo yêu cầu của một hệ thống khác trên trái đất mà không có sự thay thế nào của con người. Các chương trình và chương trình quản lý được tạo ra ngay tại nhà máy - melin ngân hàng là từ nhà sản xuất trực tiếp đến vi mạch, và đơn giản là một người không thể can thiệp vào công việc của máy tính ngân hàng. Do đó, tội phạm điện tử trong hệ thống tiền giấy hiện đại là kết quả trực tiếp của việc thiếu cấu trúc hoàn chỉnh và sử dụng máy tính phổ thông, cũng như khả năng thoát khỏi hệ thống tiền điện tử bằng cách chuyển đổi tiền điện tử thành tiền giấy, dẫn đến mất kiểm soát tiền. Các tính năng quan trọng nhất của hệ thống bị từ chối điện tử là của nó. . . vệ sinh. Tiền giấy được lấy ra từ bên ngoài lớn nhất của người mang bất kỳ nhiễm trùng và nhiễm trùng. Tiền giấy được truyền từ tay này sang người khác, và các bệnh nhiễm trùng, bệnh của người, động vật và thậm chí cả thực vật có thể lây lan với tốc độ chóng mặt, mang lại sự tinh tế tuyệt vời của con người hiện đại, và ngay lập tức bao trùm cả không gian rộng lớn. Cần lưu ý rằng người đầu tiên nhận ra mối nguy hiểm lớn nhất của tiền giấy vào đầu thế kỷ thứ bảy là thượng nghị sĩ và học giả vĩ đại, Nicolo Tesla, người trong nhiều thập kỷ đã không nắm trong tay tiền. Và cuối cùng, một tài sản khác của tiền điện tử là một tài sản sẽ có giá trị đạo đức đặc biệt quan trọng. Họ nói tiền không có mùi. Ý tôi là tiền ano. Nó không được viết trên cả giấy và tiền vàng nơi chúng đến - trung thực và Dutom hoặc do tội phạm. Nhưng tiền điện tử đã "tan vỡ". Tất cả các hoạt động được thực hiện trên tài khoản. Và khi bạn nhận được tiền, có một tài khoản mà họ đã nhận được và khi viết ra, số đó tiền là khó khăn Rõ ràng là thông tin này nên được lưu trữ trong mảng chủ tài khoản, và trước hết, vì lợi ích của chính chủ tài khoản để thực hiện các vấn đề tài chính của mình. Một điều khá rõ ràng là thông tin này được bảo mật và phải tuân theo quy tắc nghiêm ngặt. Nhưng theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan khác, thông tin này có thể được tiết lộ, và sau đó tất cả các hoạt động tài chính của chủ tài khoản sẽ trở nên rõ ràng. Nếu cần thiết, tài khoản cũng có thể được tiết lộ với những người mà người hoặc tổ chức giao dịch, v.v. d. v.v. n. T e. ngay cả những chuỗi phức tạp nhất của sự kết hợp khéo léo khéo léo của các hành vi tài chính hình sự, theo quan điểm về sự hoàn thiện của cấu trúc tiền điện tử và quy mô của toàn thế giới, có thể được tiết lộ. Trên thực tế, tội phạm tài chính sẽ trở thành gần như không thể và về mặt lý thuyết hoàn toàn được khám phá. Một tính chất quan trọng của thông tin tiền điện tử cũng sẽ là tất cả nhân loại sẽ được đăng ký và thậm chí là đã đăng ký. Theo số tài khoản, sẽ có thể tìm thấy bất kỳ người nào đến địa điểm của tổ chức ngân hàng của mình. Hơn nữa, sẽ có thể phát hiện một người ngay cả bằng cách mua hàng hóa từ Thiên Chúa ở bất cứ đâu trên thế giới. Rõ ràng là cuộc chiến chống tội phạm sẽ được đơn giản hóa như thế nào. Nhưng hào nhoáng, cách giao tiếp của con người và tìm kiếm người cần thiết sẽ được đơn giản hóa. Nhân loại sẽ trở nên thực sự thống nhất, sẽ không có nhà lãnh đạo nào bị lãng quên. Nhưng tất nhiên, biển kiểm soát này cần được sử dụng hết sức thận trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp. Ngoài ra, chính hệ thống tiền điện tử sẽ bảo vệ luật pháp, để truy cập thông tin trên các hệ thống truy cập được kiểm soát bởi luật pháp. hệ thống này sẽ tự động xảy ra.


XEM TIẾP - PHẦN 2.