เสนอแนวคิดของคุณให้กับบริษัทด้วย Weladee

เสนอแนวคิดของคุณให้กับบริษัทด้วย Weladee

Weladee
แนะนำข้อเสนอแนะของคุณกับ Weladee


คุณมีข้อเสนอแนะที่จะช่วยปรับปรุงธุรกิจสำหรับบริษัทของคุณ  คุณไม่รู้ว่าจะนำเสนอกับใคร หากบริษัทของคุณใช้ Weladee คุณสามารถเสนอข้อเสนอแนะของคุณกับบอทได้


มีขั้นตอนง่ายๆ แค่เชื่อมต่อกับ เทเลแกรมบอท @WeladeeBot

บอกข้อเสนอแนะของคุณให้กับ Weladee bot


1. บอกฉันว่า คุณมีข้อเสนอแนะที่ต้องการส่งถึงผู้บริหาร

2. เลือกว่าจะส่งข้อเสนอแนะถึงใคร

3. เขียนข้อเสนอแนะของคุณ

4. กดยืนยัน


เมื่อคุณกดยืนยันแล้ว บอทจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคุณ คุณจะได้รับข่าวสารจากผู้จัดการของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคุณอย่างแน่นอนThis article in English: Suggest Your ideas to your company with Weladee


Report Page