Статут Історичної дебатної ліги 

Статут Історичної дебатної ліги Загальні положення

1.Історична Дебатна ліга (далі ІДЛ) – відкритий турнір з історичних дебатів, у якому змагаються дебатні команди. Проводиться на базі Історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

2.ІДЛ є об’єднанням команд, які беруть участь у змаганнях під егідою Ліги. Кожна команда має рівний голос з усіма у питаннях, які стосуються її компетенції.

3.Документом, що регулює діяльність ІДЛ є цей статут.


Органи Історичної дебатної ліги

4.Постійно функціонуючим органом є Нарада оргкомітету – туди входять голова оргкомітету, один з модераторів та представник суддівської колегії. У компетенції Наради Оргкомітету лежать наступні питання:

1)Підготовка та затвердження тез, які будуть гратися протягом змагання;

2)Технічна підготовка ігор змагання;

3)Затвердження суддів і модераторів на ігри;

4)Розгляд скарг, які поступили від команд-учасників Ліги;

5)Приймає рішення про зміни у календарі чи регламенті турніру;

6)Приймає рішення про дисциплінарні санкції щодо команд і окремих учасників.

5.Нарада капітанів – орган, куди входять капітани усіх команд-членів ліги та члени Наради оргкомітету. Нарада капітанів має наступну компетенцію:

1)Мати дорадче слово при плануванні змін регламенту змагань;

2)Затверджувати зміни графіку проведення турніру;

3)Висловлювати пропозиції щодо покращення функціонування ІДЛ;

4)Пропонувати дисциплінарні санкції щодо команд та окремих гравців;

5)Висловлювати вотум недовіри Нараді Оргкомітету за умови того, що за це рішення проголосують більше 50% наради.

6.Членами наради оргкомітету можуть бути суддя і модератор, які мають досвід роботи на іграх ІДЛ не менше одного сезону.

7.Членами Наради капітанів є капітани тих команд, які грали зареєструвалися для проходження Праймеріз, учасники кваліфікації та основних раундів Кубку ІДЛ та Історичної дебатної ліги.


Хартія організаторів Історичної дебатної ліги

8.Члени оргкомітету забовязуються усіляко сприяти успішній підготовці команд, не порушуючи вимоги данної Хартії і статуту.

9.Організатори мають забезпечувати рівні умови для усіх команд протягом проведення змагань.

10.Оргкомітет має організовувати відкрите жеребкування на усіх стадіях турнірів.

11.Члени оргкомітету, відповідальні за підготовку тез дебатів, не мають права відкривати завдання будь кому до проведення жеребкування.

12.Організатори мають забезпечити об’єктивне суддівство на усіх етапах проведення змагань.


Хартія учасників Історичної дебатної ліги

13.Учасники ІДЛ забов’язуються виконувати цей статут – на прийняття цього положення вказує офіційна реєстрація команди.

14.Гравці усіх команд зареєстрованих у ІДЛ, мають поважати своїх суперників і дух гри, готуючись і беручи участь у грі відповідно до статусу турніру.

15.Поважати корпоративні засади ІДЛ.

16.Відповідати стандартам, які передбачені європейською дебатною асоціацією: використовувати у виступах виключно правдиву інформацію.Регламент ігор у турнірах під егідою ІДЛ

Сторони дебатів

Команда лоялістів

Висловлюють ствердну позицію, намагаються підтвердити. Їхнє завдання – відстояти свою позицію, запевнити суддів у вірності своєї позиції і навести доцільні аргументи.

Команда дисидентів

Спростувують погляди спікера, доводять нікчемність його аргументів і утверджують свою, протилежну, точку зору.

1.У термін, передбачений графік змагання (але не пізніше, ніж за добу до гри) усі команди отримають тему дебатів. Команда лоялістів має підтверджувати висловлену максиму, дисиденти спростовувати. Приклади завдань:

1)Освітянська реформа в українських губерніях у 70-х рр. ХІХ ст. сприяла поліпшенню освіченості населення

2)Ізоляція Японії до ХІХ ст.- виважена стратегія захисту самобутності

2. Сторони дебатів визначаються перед самою грою шляхом жеребкування, якщо інше не передбачено регламентом турніру.

3. Регламент гри і стратегії для сторін

На кожну гру команда може змінювати свій склад, але у межах заявки. Робити заміни під час гри не можна. Також у процесі гри заборонені будь які консультації з особами, що не увійшли у склад команди на гру.

Команда Лоялістів Команда Дисидентів

1-й раунд

Спікер 1 (6 хв) Спікер 1 (6 хв)

-презентація команди -Презентація команди

-загальна постановка проблеми -Постановка протилежної тези

-визначення дефеніцій -Спростування аргументів опонента

-аргументація -Власна аргументація

- висновки -Висновки

2-й раунд

Спікер 2 (6 хв.) Спікер 2 (6 хв)

-відповідь на зауваження дисидентів -критика аргументів лоялістів

-відновлення конструкції ствердення -відновлення конструкціїспростування

-введення нових підтвердженнь аргументів -нові підтвердження аргументам

-висновки - висновки

3-й раунд

Спікер 3 (6 хв.) Спікер 3 (6 хв.)

-відповідь на зауваження дисидентів -критика аргументів лоялістів

-відновлення конструкції ствердення -відновлення конструкції спростування

-введення нових підтвердженнь аргументі -нові підтвердження аргументам

-висновки - висновки

Останнє слово

ДИСИДЕНТИ

С. 1, 2 або 3 (3 хв)

-Підводить підсумки дебатів

-Відновлює основну структуру аргументації команди

- Зосереджує увагу на відстоюваній тезі і пояснює чому її треба прийняти.

ЛОЯЛІСТИ

С.1,2 або 3 (3 хв)

-Підводить підсумки дебатів

-Відновлює основну структуру аргументації команди

- Зосереджує увагу на відстоюваній тезі і пояснює чому її треба прийняти


1)Спікер 1 від лоялістів і від дисидентів, вводить структуру аргументації. Наступні спікери мають будувати доповідь лише у межах структури, заданої спікером своєї команди – вводити нові критерії не можна.

2)Протягом перших трьох раундів спікер лоялістів виступає першим, однак в останньому слові першим виступає спікер дисидентів.

3)Раунду перехресних запитань не передбачено.

4) Протягом перших 6 речей усіх спікерів усі члени протилежної команди можуть зробити інформаційний запит. Він ставиться прямо під час промови спікера і являє собою запитання або репліку з метою прояснення позиції спікера і його команди. Репліка не повинна перевищувати 15 секунд, за промову можна поставити не більше 2 інформаційних запитів. Інформаційні запити не можна ставити протягом першої і останньої хвилин промови.

5)Перерви між раундами не передбачені. Після закінчення виступу спікера команди суперників, наступний спікер повинен розпочати промову протягом 1 хв. В іншому разі – з оцінки спікера за раунд зніматиметься 0.5 балів.

6)Кожна команда за гру може взяти тайм-аут – протягом гри на це команди мають 5 хв, але можна використати не більше 2 хвилин за раунд. Капітан команди оголошує, що бере тайм-аут модератор починає відлік часу. Коли капітан оголосить: «Команда у грі» модератор зупиняє час і оголошує скільки в команди залишається часу на тайм-аути.

Обовязки модераторів і суддів. Виставлення оцінок.

Модератор – особа, яка слідкує за дотриманням регламенту командами під час дебатів. До його обовязків входить:

1)Слідкувати за дотриманням часу доповіді спікером під час виступу

2)Слідкувати, щоб інформаційні виступи команди суперників не перевищували 15 секунд.

3)Спеціальними картками демонструвати спікеру час до кінця часу на доповідь: 2, 1 хвилина та 30 с.

4)Контролювати дотримання командами тайм-аутів.

Судді – кваліфіковані особи, які оцінюють виступ спікерів команд за десятибальною шкалою. Ігри мають судити не менше 3 суддів – якщо через непередбачувані обставини є можливість задіяти двох суддів, то третя оцінку у протокол заноситься як середнє арифметичні загальної суми за раунд двох суддів.

Суддя виставляє оцінки протягом кожного раунду – спочатку заносячи оцінки у протокол, а потім демонструючи табличку з к-тю балів командам. Судді можуть давати свої коментарі гри лиш після її завершення.

Максимальна оцінка виступу – 10 балів, ця оцінка складається з наступних частин:

0-1 бал – дотримання регламенту виступу

0-3 бали – стиль доповіді, відношення до опонентів (без переходу на особистості), коректна жестикуляція, раціональна лексика.

0-3 бали – доцільність обраних аргументів, структура їх викладення, загальна структура спічу

0-3 бали – академічність приведених фактів і підтверджень аргументів, їхнє раціональне використання.

Усі оцінки суддів сумуються і командам оголошується офіційний результат.

Додатковий раунд

Додатковий раунд призначається у наступних випадках:

1)Якщо протягом групового етапу та регулярного чемпіонату у двох команд виявляються рівні показники:

2)Якщо у грі за третє місце та у фінальній серії за підсумками гри команди отримують рівну кількість очок і необхідно визначити переможця.

Перед проведенням додаткового раунду нарада оргкомітету готує три тези у рамках ширшої теми, до якої учасники готувались до дебатів. За жеребкуванням одна команда виступає роялістом, інша дисидентом. Команди мають 1 хв на підготовку, після чого виходять по одному спікеру з команди і мають по 2 хвилини на виголошення своєї позиції. За підсумками раунду судді присуджують перемогу одному зі спікерів. Далі таким чином грається наступна теза і раунд продовжується до двох перемог однієї з команд.

Турніри під егідою ІДЛ та їхній регламент.

У рамках ІДЛ проводяться наступні змагання.

1)Кубок претендентів ІДЛ;

2)Праймеріз сезону;

3)Кубок ІДЛ

4)Історична дебатна ліга

5)Суперкубок ІДЛ.


Кубок претендентів ІДЛ

Даний турнір проводиться між дебютантами ІДЛ, які ще не зіграли у рамках жодного повноцінного турніру Ліги. Турнір проводиться у форматі регулярної першості (якщо зареєструвалось 3,5,7 команд) або Кубку (якщо зареєструвались 4,6,8 команд.

Капітан команди відправляє представнику оргкомітету заявку, де зазначено.

1)Назва команди;

2)Курс, спеціальність, група (у разі необхідності).

3)ПІБ і контакти капітана;

4)ПІБ членів команди (не більше 4 позицій)

Тези, які будуть гратися на кубку розподіляються шляхом жеребкування не пізніше, як за 3 дні до початку турніру. Якщо турнір грається у регулярному форматі, то вони розподіляються одразу на усі ігри, якщо у кубковому – на один раунд плей-офф.

Якщо турнір проводитиметься у регулярному форматі, то суперники зіграють між собою у одне коло. За перемогу команда отримає 3 бали, за нічию – один. Перемагає команда, яка набрала більшу кількість балів. У випадку, якщо дві чи більше команд має однакову кількість балів, то її місце у рейтингу визначається за додатковими показниками:

1)Результат особистої зустрічі;

2)Різниця очок у іграх команд;

3)Кількість набраних очок.

У кубковому форматі переможцем турніру оголошується команда, яка виграла фінальний матч. Переможець Кубку Претендентів отримає право зіграти у Кубку ІДЛ не проходячи Праймеріз, при цьому як результат П. зараховується та гра, де команда набрала найбільшу кількість очок (за умови суддівства 3-ма суддями). Фіналіст має провести як мінімум одну гру у Праймеріз, але у кваліфікації, якщо він візьме участь у ній, ця команда буде сіяною.

Кубок ІДЛ

Цей турнір складається з наступних етапів:

1)Кваліфікація

2)Еліт-раунд

3)»Фінал чотирьох»

8 команд, які стануть учасниками Еліт-раунду визначається рейтингом Праймеріз і за ним команди будуть поділені на дві корзини: сіяні команди отримають суперника з несіяної групи. У еліт раунді пара проведе дві зустрічі – у наступний етап проходить та команда, яка виявилось найкращою за сумою двох ігор. При цьому, команди у другій грі міняються ролями – роялісти стають дисидентами і навпаки.

Жеребкування на фінал чотирьох проводиться без урахування рейтингу – переможці грають у фіналі, а ті що поступилися – у грі за 3-тє місце.


Історична дебатна ліга

Історична Дебатна ліга проводиться у наступні етапи:

1)Регулярний чемпіонат (команди поділені на два дивізіони)

2)Півфінальна серія (грають переможці двох груп у дивізіонах, якщо дивізіон складається з єдиної групи то не проводиться)

3)Гра за третє місце;

4)Фінальна серія.

У випадку, якщо у ІДЛ бере участь дванадцять команд, то вони діляться на два дивізіони по 2 групи у кожному. При жеребкуванні команди діляться на 3 корзини: 1)Учасники «Фіналу чотирьох» Кубку ІДЛ; 2)Учасники еліт-раунду Кубку ІДЛ; 3)Команди, які посіли найвищі місця у рейтингу Праймеріз з тих, хто не грав у Кубку ІДЛ.

Якщо у ІДЛ бере участь 8 команд, то вони діляться на 2 корзини за принципом: 1)Учасники «фіналу чотирьох» Кубку ІДЛ; 2)Інші команди.

У груповому етапі команди мають зіграти з усіма суперниками у групі. За перемогу команда отримує 3 бали, за нічию – 1 бал. У випадку, якщо 2 чи більше команд у групі мають однакову кількість пунктів, то місця у групі визначаються за додатковими показниками: 1)Результат очної зустрічі; 2)Кількість набраних очок за ігри групового етапу.

Якщо у ІДЛ приймають участь 12 команд, то переможці двох груп дивізіону грають у «Фіналі дивізіону», переможець серії виходить у фінальну серію. Якщо дивізіони складаються з однієї групи, то переможці дивізіонів одразу виходять у фінальну серію, а команди, які фінішували другими, грають за 3 місце. У першому випадку за 3 місце грають команди, які програли фінал дивізіонів.

Серія – команди грають серію матчів до 2-х перемог.

 

Суперкубок ІДЛ

Право зіграти у Суперкубку ІДЛ отримують переможець Кубку ІДЛ та Історичної дебатної ліги. Якщо обидва турніри виграла одна команда, або переможець турніру за певних причин не може зіграти, то його місце займає наступна команда у рейтингу.

Суперкубок складається з двох ігор. Тези оголошуються не пізніше, ніж за два тижні до Суперкубку, одразу проводиться жеребкування сторін. Виграє та команда, яка набере більше балів за сумою двох ігор.