Spelletjes tegen rekenproblemen

Spelletjes tegen rekenproblemen

Rik

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren van rekenen. In groep 3 en 4 van de basisschool wordt de belangrijkste basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeger of later te maken krijgen met rekenproblemen. Het is belangrijk om rekenproblemen tijdig te ontdekken, zodat je er misschien wat aan kunt doen. Wat zijn rekenproblemen precies, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder en leerkracht? In dit artikel geven we je de antwoorden.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer mee kan komen met de rest van de klas. Een rekenprobleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind kennis en vaardigheden om een deel of geheel van een som op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de achterstand mogelijk groter worden. Daarmee nemen ook de rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw betreden moeten ze heel veel vaardigheden kunnen toepassen en is het dus belangrijk rekenproblemen te hebben verholpen.


Gevolgen

Het leren rekenen wordt stapje voor stapje opgebouwd vanaf de laagste klassen. Getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals delen, vermenigvuldigen, rekenen met breuken, kommagetallen, procenten, maten en gewichten. Kortom: een rekenprobleem heeft op alle strategieën invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferen. Dit kan leiden tot frustratie bij een kind, waardoor het ergste gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Omdat rekenen veel tijd kost is het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd en gestimuleerd worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden vakken gegeven die op rekenen stoelen.

Rekenproblemen voorkomen

Het mag duidelijk zijn dat het onwenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen startende problemen signaleren en ermee afrekenen in de les. We hebben het dan over een controleerbaar rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden niet zal snappen, is het zaak om in te grijpen. Gelukkig zijn de meeste rekenproblemen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn voorbeelden van vaardigheden die zowel thuis als op school geoefend kunnen worden en daardoor versterken. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen en kun je makkelijk en overal spelen.

Rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? We zetten ze graag op een rijtje:

Dobbelen

Wie heeft de meeste oogjes op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 en 4.

Oorlogje

Gebruik een stok kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai beurtelings een kaart om. De hoogste score wint.

Het plus- en minspel

Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem daarna een ander getal en laat je kind het getal er steeds bij doen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes

Tafels zijn heel vaak een groot probleem bij rekenen en kun je prima trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een eigen happerttje. In een later stadium kun je de moeilijkste tafels vangen in een eigen happertje.

Het schakelspel

Speler 1 start met het noemen van een som, speler 2 gaat verder met het antwoord. Bijvoorbeeld 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15 enzovoorts. Hoe ver komen jullie? Een afspraak op school is zo gemaakt en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind problemen met rekenen te hebben. Gelukkig zijn er veel rekenproblemen die ook makkelijk te verhelpen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën kan een rekenprobleem zo worden verholpen. Thuis kun je als ouder ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een paar spelletjes die kinderen onbewust dwingen te rekenen met basissommen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een deel van de rekenproblemen die kinderen op de basisschool op kunnen lopen.

Report Page