Сканы дакументаў, звязаных з Барысам Круталевічам

Сканы дакументаў, звязаных з Барысам Круталевічам

Віталь Аніська

1. Прашэнне П. Круталевіча ад 09.08.1914 аб прыняцці сына Б. Круталевіча ў 4-ты клас Мінскай мужчынскай гімназіі.

НГАБ, ф. 466, воп. 1, спр. 503, арк. 255.

2. Адзнакі вучня 3-га класа Калішскай мужчынскай гімназіі Б. Круталевіча ў 1913/14 навучальным годзе.

НГАБ, ф. 466, воп. 1, спр. 503, арк. 257-258.

3. Копія атэстата сталасці Б. Круталевіча, выдадзенага Мінскай гімназіяй 08.09.1919.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 12.

4. Заява Б. Круталевіча ад 22.07.1920 з просьбай прыняць на працу ў нарыхтоўчы аддзел Мінскай губернскай харчовай камісіі.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 140.

5. Прыказ Мінскай губернскай харчовай камісіі № 17 ад 10.08.1920 аб залічэнні на службу Б. Круталевіча агентам сувязі нарыхтоўчага аддзела з 21.07.1920.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 38, арк. 19.

6. Анкетны ліст Б. Круталевіча ад 21.07.1920.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 136.

7. Заява Б. Круталевіча ад 20.11.1920 з просьбай прыняць на працу ў размеркавальны аддзел Камісарыята харчавання БССР.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 140.

8. Рапарт загадчыка аддзялення планаў і норм размеркавальнага аддзела Камісарыята харчавання БССР А. Вільпана ад 29.11.1920 аб працы Б. Круталевіча.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 139.

9. Прыказ Камісарыята харчавання № 13 ад 30.11.1920 аб прызначэнні Б. Круталевіча статыстыкам 1-га разраду размеркавальнага аддзела.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 38, арк. 55.

10. Анкетны ліст Б. Круталевіча ад 20.11.1920.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 137.

11. Заява Б. Круталевіча ад 07.12.1920 аб выдачы скуры на падэшву.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 115, арк. 48.

12. Прыказ Народнага камісарыята харчавання № 83 ад 09.05.1921 аб пераводзе Б. Круталевіча з 01.05.1921 на пасаду загадчыка аддзялення планаў і норм размеркавальнага аддзела.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 39, арк. 199.

13. Заява Б. Круталевіча ад 13.06.1921 аб прадастаўленні адпачынку.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 148.

14. Анкета Б. Круталевіча для ваенкамата, ліпень 1921 года.

НАРБ, ф. 43, воп. 2, спр. 9а, арк. 16.

15. Копія пасведчання Цэнтральнага статыстычнага бюро БССР ад 26.07.1921 аб тым, што Б. Круталевіч не падлягае прызыву на вайсковую службу.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 13.

16. Прыказ Народнага камісарыята харчавання № 116 ад 28.07.1921 аб адкамандзіраванні Б. Круталевіча з 15.07.1921 у распараджэнне Цэнтральнага статыстычнага бюро БССР.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 39, арк. 239.

17. Прыказ Народнага камісарыята харчавання № 121 ад 17.08.1921 аб звальненні са службы Б. Круталевіча з 22.08.1921 у сувязі са скарачэннем штатаў.

НАРБ, ф. 43, воп. 1, спр. 39, арк. 247-248.

18. Пасведчанне ад 29.08.1921 аб перыядзе працы Б. Круталевіча ў Народным камісарыяце харчавання БССР.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 14.

19. Спіс служачых Цэнтральнага статыстычнага бюро БССР за 1921 год.

НАРБ, ф. 30, воп. 1, спр. 24, арк. 26-27.

20. Заява Б. Круталевіча ад 30.08.1921 аб паступленні ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ).

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 1.

21. Анкета Б. Круталевіча пры паступленні ў БДУ ад 20.09.1921.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 23.

22. Лекцыйная кніжка студэнта медыцынскага факультэта (медфака) БДУ Б. Круталевіча

НАРБ, ф. 205, воп. 2, спр. 1291.

23. Кароткія біяграфічныя звесткі студэнта медфака БДУ Б. Круталевіча, красавік 1922 год.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 9.

24. Заява студэнта 1-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ад 09.04.1922 аб пераглядзе платы за навучанне.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 10.

25. Заява А. Круталевіча наркаму асветы У. Ігнатоўскаму ад 10.04.1922 аб вызваленні брата Б. Круталевіча ад платы за навучанне.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 11.

26. Пасведчанне ад 15.01.1923 аб тым, што Б. Круталевіч з'яўляецца студэнтам 2-га курса медфака БДУ.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 8.

27. Анкета студэнта 2-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ад 14.03.1923.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 5.

28. Заява студэнта 2-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ад 10.05.1923 аб прадастаўленні адпачынку.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 18.

29. Медыцынская спраўка аб захворванні Б. Круталевіча ад 10.05.1923.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 17.

30. Пасведчанне аб звальненні студэнта 2-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ў адпачынак у Маскву з 10.05 па 24.05.1923.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 22.

31. Пасведчанне аб звальненні студэнта 2-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ў адпачынак у Муляраўку з 05.07 па 15.09.1923.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 7.

32. Спраўка ад 02.06.1924 аб тым, што Б. Круталевіч знаходзіцца на ўтрыманні брата А. Круталевіча.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 3.

33. Спраўка ад 02.06.1924 аб зарплаце А. Круталевіча ў Беларускім педагагічным тэхнікуме.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 4.

34. Спраўка ад 02.06.1924 аб зарплаце А. Круталевіча ў Інстытуце беларускай культуры.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 4а.

35. Заява студэнта 2-га курса медфака БДУ Б. Круталевіча ад 05.06.1924 аб плаце за навучанне.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 2.

36. Заліковая картка студэнта медфака БДУ Б. Круталевіча.

НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 948, арк. 99.

37. Пасведчанне аб перыядзе навучання Б. Круталевіча ў БДУ, 1924 год.

НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 4255, арк. 6.


Report Page