Сесія та атестація: боятися чи ні?

Сесія та атестація: боятися чи ні?

Студентство КПІ

Навчальна успішність перевіряється контрольними заходами. Їх проведення допомагає кращому засвоєнню матеріалу та дає можливість своєчасно коригувати навчання.


Контрольні заходи

Існують два види контролю:

Поточний — це домашні завдання, відповіді на парах — усе те, що дозволяє готуватись студентству до рубіжного контролю та орієнтуватись у матеріалі, а викладачеві — давати правильний напрям у його подачі.

Семестровий — це курсова робота або залік чи іспит.

За кожен вид контролю нараховуються бали. Кількість балів визначає викладач, вносячи їх у РСО (рейтингова система оцінювання) дисципліни, та обов’язково ознайомлюючи студентство з ним на першому занятті.

РСО не може змінюватись протягом семестру.

Атестації (календарний контроль)

Атестація є календарним контролем. Вона проводиться на 7-8 та 14-15 навчальних тижнях семестру, з усіх дисциплін, що є в семестрі.

Про атестацію важливо знати:

  • незадовільний результат на двох атестаціях з одного предмету не є підставою для недопуску до іспиту/заліку, за умови, що буде ліквідовано заборгованість до початку семестрового контролю;
  • критерії виставлення «а» (атестації) чи «н/а» (не атестації) оголошуються викладачем в рамках дисципліни;
  • атестації заносяться до Кампусу, де їх мають бачити як студентство, так і їх куратор.

Семестровий контроль

Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

З якого предмету іспит, а з якого — залік?

Як і РСО, інформація про формат семестрового контролю по предмету оголошується викладачем/викладачкою на першому занятті. Якщо цього не зроблено — напиши в @KPIsupport, адже це є порушенням.

Залік 

Заліки виставляються за результатами роботи протягом семестру, відповідно до РСО. Позитивна оцінка — це підсумковий рейтинг, що складає не менше 60 балів та відсутність заборгованостей (виконані всі умови допуску, що написані в РСО). 

Якщо студент не отримав залік, але виконав умови допуску до семестрового контролю — оцінка виставляється за результатами 100-бальної контрольної роботи чи співбесіди. 

При написанні залікової контрольної роботи чи співбесіди — наявний рейтинговий бал обнуляється. 

Іспит

Іспити складаються в період екзаменаційної сесії згідно з розкладом, що оприлюднюється не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Інтервали між іспитами мають бути не менше двох днів. 

Студент/студентка не допускається до складання, у випадку невиконання умов допуску, що написані у РСО.

Недопуск до іспиту/заліку з однієї дисципліни не може бути причиною для недопуску з будь-якої іншої. 

Для неявки на іспит має бути поважна причина, про яку необхідно заздалегідь повідомити деканат.

Поважними причинами вважаються:

  • хвороба (при цьому подається форма Ф-095);
  • необхідність запланованого оперативного втручання, стаціонарного лікування;
  • народження дитини;
  • інших документально підтверджених випадках. 

Виникнення боргів

Борги виникають, якщо студентом/студенткою не було відвідано залік, іспит, або не було отримано допуску до нього. В такому випадку, пропуск іспиту/заліку є використанням першої спроби з трьох скласти іспит;

Детальніше про ліквідацію заборгованності читай у телеграфі

Відрахування

Причиною відрахування на іспитах та заліках можуть бути:

  • отримання «незадовільно» з трьох і більше дисциплін під час семестрового контролю; 
  • не ліквідування заборгованості на додатковій сесії;

Регулювальний документ — регламент про проведення семестрового контролю та атестації студентів.

Розклад іспитів можна знайти або у Кампусі, або на Розклад КПІ.


Залишились питання — пиши @suggestSRbot.