Що таке бізнес-план?

Що таке бізнес-план?


IIR BS Recommends

Розробка бізнес-плану, маркетинговий план, бізнес-планування, правила складання бізнес-плану – це основні питання, з якими ми можемо зустрітися та розгубитися, з чого саме все починати🧐


🔥Бізнес-план — короткий виклад на папері структури і суті бізнес-діяльності. Він відображає всі аспекти вашого бізнесу, служить стартовою базою.

Бізнес-план допомагає розпланувати послідовність бізнес-кроків, необхідних для досягнення поставлених перед підприємством цілей.


🔴Бізнес-план повинен:

✔️Довести, що пропоновані послуга або продукт обов’язково знайдуть свого покупця, а також повинен висвітлити перспективи розвитку та встановити потенційну ємність ринку;

✔️Визначити перспективи розвитку і отримання прибутку;

✔️Відобразити ефективність діяльності компанії за складеним планом;

✔️Виступати інструментом для залучення інвесторів і капітальних вкладень;

✔️Бути універсальним засобом реалізації стратегічних цілей підприємства.


🔻Види бізнес-плану:🔺

Різні види бізнес-плану виділяють за такими ознаками:

Тип — в залежності від сфери діяльності, для якої розробляється проєкт — організаційний, технічний, соціальний, економічний або змішаний бізнес-план;

Клас — за складом, предметною областю та структурою бізнес-плану — монопроєкт, мульти- або мегапроєкт;

Масштаб — в залежності від розмірів проєкту, кількості учасників і ступеня впливу на оточення — регіональний, галузевий, державний, національний;

Тривалість — за термінами реалізації проєкту — короткостроковий (менше трьох років), середньостроковий (на 3-5 років), довгостроковий (понад 5 років);

Складність — за ступенем складності технічної, фінансової або іншої складової— простий, складний;

Вид — від характеру предметної області бізнес-плану — освітній, організаційний, науково-дослідний і ін.

⚡️Характер більшості бізнес-планів, як правило, інвестиційний, а кількість необхідних інвестицій напряму залежатиме від перерахованих вище ознак (масштаб, складність проєкту, терміни виконання та ін.).

Бізнес-план розробляють, як правило, для реалізації інноваційних, соціальних, економічних і організаційних видів проєктів.🌟Інноваційний бізнес-план — це послідовність заходів, спрямованих на розробку нового продукту, маркетингові дослідження. Головна мета такого плану завжди чітко визначена, крім цього, визначені точні терміни реалізації проєкту.

🌟Організаційний план — спрямований на проведення реформ на підприємстві, впровадження нової системи управління та менеджменту, організацію та проведення форуму або конференції. Для таких проєктів складно визначити якісні або кількісні параметри оцінки результатів.

🌟Економічний — спрямований на побудову аудиторської системи, приватизацію підприємства, введення нової податкової системи.

🌟Соціальний бізнес-план — передбачає реформи у системі соціального забезпечення, соціального захисту, охорони здоров’я, ліквідацію наслідків соціальних потрясінь і природних катастроф.